książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Pomorania Antiqua XXIX

Pomorania Antiqua XXIX

Grabarczyk T. (red.) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Rok wydania: 2020
ISBN: 0556-0691

Oprawa: twarda
Ilość stron: 422
Wymiary: 175 x 245

Dostępność: Na półce

49.00 zł


Bogusława Tomczyk
Zabytek a światopogląd na przykładzie interpretacji urny twarzowej
z Grabowa Bobowskiego...................................................................................... 7
Jakub Wojtecki
Przedstawienia jeźdźców i wojowników na urnach kultury pomorskiej
jako świadectwo igrzysk pogrzebowych – próba interpretacji wybranych
scen narracyjnych ............................................................................................... 25
Jacek Gackowski, Aldona Garbacz-Klempka
Wędzidło z Browiny, pow. toruński. Kolejny na ziemiach polskich ślad
wschodniego oporządzenia jeździeckiego z wczesnej epoki żelaza .................. 39
Andrzej P. Kowalski
Antropologia pierwotnej kultury Gotów. Nazwy pojemników i naczyń ........... 57
Jacek Bojarski
Przedmioty kultu religijnego jako składnik wyposażenia zmarłych
na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach szkieletowych
w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej..................................................................... 73
Sławomir Wadyl
Odkryte i utracone. Nieznane cmentarzysko wczesnośredniowieczne
z miejscowości Ciepłe, pow. tczewski ............................................................. 109
Karolina Maciejewska, Iwona Miśkowicz,
Katarzyna Pińska, Joanna Święta-Musznicka,
Monika Badura
Przekształcenia lokalnego środowiska przyrodniczego i użytkowanie roślin
w późnośredniowiecznym Pucku ..................................................................... 127
Paweł Szczepanik
Treść przedstawień figuratywnych na kamieniu z Leźna ................................ 155
Marcin Weinkauf
Ślady wczesnośredniowiecznego osadnictwa na dawnej wyspie jeziornej
w Bienicach, gm. Dobra, stanowisko 17 .......................................................... 181
Bogusz Wasik
Zamek w Sztumie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych
z 2019 roku ....................................................................................................... 195

M e t o d y k a ba d a ń

Seweryn Pauch
Próba ustalenia genezy śladów dołkowych przy użyciu metody
eksperymentalnej .............................................................................................. 223
Krzysztof Jarzęcki, Dawid Grupa
Szelągi miejskie w Prusach Królewskich w latach 1658–1766
w świetle badań archeologicznych kościoła pw. św. Mikołaja w Gniewie ..... 245
Paweł Milejski
Monety z badań zamku w Człuchowie w latach 2010–2013 ........................... 267
Katarzyna Zdeb, Magdalena Żurek, Jacek Adamiec
Wyprzedzające badania georadarowe obiektów architektonicznych
na przykładzie zamku w Przezmarku (gm. Stary Dzierzgoń, pow. sztumski,
woj. pomorskie)................................................................................................ 279
Tomasz Bednarz
Badania archeologiczne XVII-wiecznego wraka F53.26 z zastosowaniem
fotogrametrycznej dokumentacji 3D ................................................................ 293
Artur Ginter
Teatr Wilhelma w Gdańsku .............................................................................. 319
Karolina Blusiewicz
Zabytki skórzane z Gniewu – nowe dane z analizy źródeł archeologicznych .. 337

M u z e a l n i c t w o

Beata Bielińska-Majewska
Dział archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu – wybrane zagadnienia
z zakresu upowszechniania dziedzictwa archeologicznego regionu ................ 357
H i s t o r i a a r c h e o l o g i i
Danuta Król, Dorota AURIGA-Seyda, Marek Seyda
Jan Żurek – człowiek, archeolog, nauczyciel.
W 65-lecie wydania pracy Jana Żurka „Osada z młodszej epoki kamiennej
w Rzucewie, pow. wejherowski i kultura rzucewska”...................................... 381

Z żał o b n e j k a r t y

Bogusława Wawrzykowska (1942–2012) ........................................................ 411
Maciej Aleksander Trzciński (1949–2019) – badacz Borów Tucholskich ...... 417Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania