książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia

Nakład wyczerpany!

Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia

Pod red. M. Dulinicza Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-89499-16-9

Oprawa: miękka
Ilość stron: 316
Wymiary: 205 x 295

Dostępność: Niedostępna

85.00 zł


Mazowsze i Podlasie to w opinii wielu osób krainy trochę monotonne i - zwłaszcza w przeszłości- nieco tradycyjne. Autorzy niniejszej publikacji udowadniają, że nie były takimi w pradziejach i we wczesnym średniowieczu: przypominają o cennych odkryciach, dotyczących ich najdawniejszej przeszłości; piszą o zamieszkujących je ludziach i śladach, jakie po sobie pozostawili w ciągu ostatnich 10 000 lat. Czytelnik znajdzie w tej książce informacje o obozujących nad Wisłą i Narwią łowcach i zbieraczach ze starszej epoki kamienia, o odkrytych niedawno osadach najstarszych mazowieckich rolników, o mozaice kultur i bogactwie znalezisk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, o zagłebiu hutniczym na Równinie Błońskiej, gdzie przez kilka wieków produkowano ogromne ilości żelaza, wreszcie o zasiedleniu w okresie wpływów rzymskich. Znaczną część pracy zajmują artykuły dotyczące kształtowania się Mazowsza w starszym (VI - IX wieku) i młodszym (X - XIII wieku) wczesnego średniowiecza, uwzględniające również takie problemy, jak: granice tej krainy, obrządek pogrzebowy i budownictwo obronne. W książce zamieszczono liczne mapy, szkice i zdjęcia.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania