książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria warsztat
Okres historyczny przekrojowe
Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej t.9

Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej t.9

Praca zbiorowa IPN
Rok wydania: 2016
ISBN: 1899-1254

Oprawa: miękka
Ilość stron: 336
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Na półce

12.00 zł


Periodyk, wydawany od 2008 r., służy prezentowaniu zagadnień dotyczących szeroko rozumianej archiwistyki w kontekście funkcjonowania archiwum IPN i charakteru zgromadzonego w nim zasobu. Na łamach pisma publikowane są informacje dotyczące różnych aspektów aktywności archiwum Instytutu. Ważne miejsce zajmuje też popularyzacja zgromadzonego zasobu poprzez krytyczne omówienia oraz edycje najciekawszych dokumentów archiwalnych. Formuła pisma umożliwia zamieszczanie na jego łamach prac przygotowanych przez badaczy z innych ośrodków naukowych i archiwów, korzystających z zasobu IPN lub też pragnących włączyć się w naukową debatę z zakresu archiwistyki i źródłoznawstwa.

SPIS TREŚCI

I. ARCHIWUM

Agnieszka Chrzanowska
Rola Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w opracowaniu zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie w latach 2013–2015
Ryszard Ryszewski
Obieg dokumentacji związanej z przygotowywaniem postępowań lustracyjnych na przykładzie Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Poznaniu

II. ZASÓB ARCHIWALNY

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
Archiwalia wytworzone przez Ligę Kobiet Polskich działającą w warszawskich organach UB, SB i MO przechowywane w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
Stefan Białek
Wincenty Brocki. Kasiarz, szopenfeldziarz i mentor „Szpicbródki” w świetle przedwojennego dossier
Mirosław Lewandowski
Akta tajnych współpracowników kategorii B-10

III. ARCHIWA NA ŚWIECIE

Jitka Bilková
Filmy instruktażowe i promocyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czechosłowacji w zbiorach Archiwum Służb Specjalnych
Jens Niederhut
Audiowizualne dziedzictwo Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD – gromadzenie, zabezpieczanie, zawartość
Slavomir Zrebný
Zbiory audiowizualne komunistycznych tajnych służb w Słowackim Instytucie Pamięci Narodu

IV. HISTORIA I USTRÓJ

Wiktoria Okipniuk
Konsulat Generalny II Rzeczpospolitej w Kijowie. Tragiczny epilog jesieni 1939 r.
Witold Wasilewski
Porucznik WP Czesław Pawłowski, lekarz weterynarii – ocalony jeniec ze Starobielska
Bartłomiej Kluska
„Nie ma silnych, by to zlikwidować”. Służba Bezpieczeństwa wobec wideorewolucji

V. DOKUMENTY

Ryszard Oleszkowicz
Kontrwywiad wojskowy II Rzeczpospolitej w walce z agitacją komunistyczną w oddziałach wojskowych (Instrukcja pracy operacyjnej z listopada 1931 r. w sprawie zwalczania akcji wywrotowej w wojsku na obszarze Dowództwa Okręgu Korpusu nr I w Warszawie)
Marzena Autuchiewicz
Rozpracowanie i likwidacja oddziału Stanisława Orłowskiego „Pioruna” w świetle wybranych dokumentów
Łukasz Grabowski
Zasady współpracy Wojsk Ochrony Pogranicza i Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1954–1956 w ujęciu oficera Zarządu II Zwiadowczego WOP ppłk. Hipolita Sławińskiego

VI. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, red. Konrad Białecki, Stanisław Jankowiak, Rafał Reczek, Poznań 2015, ss. 356 (Sebastian Pilarski)

VII. KRONIKA

Sympozjum naukowe „Standaryzacja archiwalnego opisu informacyjnego”. Olsztyn, 22–23 października 2015 r. (Michał Kopczyński)
Konferencja naukowa „Calisiana rozproszone w archiwach polskich (1945–1989)”. Kalisz, 13 listopada 2015 r. (Bartosz Bijak)
VI Wiosenne Spotkania Archiwalne „Zarządzanie dokumentacją w badaniach naukowych, dydaktyce i praktyce”. Toruń, 21–22 kwietnia 2016 r. (Krzysztof Kolasa)

WYKAZ SKRÓTÓW ARCHIWALNYCH

INFORMACJA O AUTORACH
Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania