książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria biografie i wspomnienia
Okres historyczny XIX wiek
Raptularz wschodni Juliusza Słowackiego tom I- III

Raptularz wschodni Juliusza Słowackiego tom I- III


Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-286-0102-4

Oprawa: miękka
Ilość stron: 1225
Wymiary: 170 x 245

150.00 zł


Raptularz podróżny Juliusza Słowackiego odnaleziony przed kilkoma laty w Moskwie przez dra hab. H. Głębockiego (rękopis przed r. 1939 znajdował się w zbiorach Biblioteki Krasińskich w Warszawie, nr inw. 5217) jest źródłem historycznym i kulturowym o bezcennej wartości: zawiera rękopisy i rysunki poety związane z jego podróżą na Wschód. W całości nie był dotąd wydany i opracowany, zaś większość pomieszczonych w nim rysunków jest znana tylko ze wzmianek poprzednich edytorów. Od roku 1945 uważano, że spłonął w czasie II wojny światowej. Odkrycie autografu jest wydarzeniem o wielkiej wadze dla polskiego dziedzictwa narodowego i ma ogromne – stricte naukowe – znaczenie dla badań nad twórczością poety. Dzisiejsza wiedza historycznoliteracka oraz edytorsko-tekstologiczna pozwala na opracowanie rękopisów i rysunków zawartych w albumie w sposób w pełni naukowy. Celem edycji jest naukowe zbadanie dokumentu i wykorzystanie go w sposób interdyscyplinarny jako źródła historycznoliterackiego, historycznego oraz edytorsko-tekstologicznego, a także biograficznego. Odnalezienie i i edycja rękopisu stworzyła także możliwość nowego opisania podróży Słowackiego do Grecji i na Bliski Wschód w kontekstach politycznych, artystycznych, egzystencjalnych i obyczajowych, a także zweryfikowania odczytań tekstów, których autografy znajdują się w raptularzu. Efektem prac zespołu pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Kalinowskiej jest trzytomowa edycja, opracowanie tekstologiczne odnalezionego rękopisu (wraz z pełnym aparatem krytycznym, komentarzami rzeczowymi oraz opracowaniem interpretacyjnym, w tym odtworzeniem dziejów notatnika).


Tom I pt. RAPTULARZ WSCHODNI Juliusza Słowackiego. Podobizna autografu jest faksymilowym wydaniem Raptularza. Dzięki tej edycji Czytelnik obcuje z tekstami i rysunkami wielkiego poety.


Tom II pt. RAPTULARZ WSCHODNI Juliusza Słowackiego. Edycja – komentarze – objaśnienia poświęcony Raptularzowi Juliusza Słowackiego zawiera transliterację i transkrypcję znajdujących się w nim tekstów, a także komentarze do rysunków i szkiców poety, które pozwoliły na ich identyfikację i odczytanie jako dokumentów podróży. W tym tomie Czytelnik znajdzie także fascynujący zapis tajemniczych dziejów notatnika, odzwierciedlających dramatyczną historię XIX i XX wieku.

Tom III pt. RAPTULARZ WSCHODNI Juliusza Słowackiego. Studia i interpretacje zawiera składające się na monograficzną prezentację i brulionów i wędrówek poety. Każdy z autorów, uczestników projektu badawczego, zobaczył w tym niezwykłym romantycznym rękopisie innego rodzaju dokument, przynoszący nową wiedzę o twórczości J. Słowackiego, a le także o bardzo szerokich i wielostronnych kontekstach jego podróży na Wschód, w tym politycznych. Raptularz stał się dla zespołu bezcennym źródłem informacji, a konteksty te pozwoliły dostrzec w notatniku romantyczne dzieło otwarte i synkretyczne, łączące różne perspektywy w odbiorze świata, różne formy wyrazu i tonacje.
Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania