książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria mity i religie
Okres historyczny przekrojowe
Reformacja i protestantyzm w Polsce i  Prusach (XVI-XX w.)

Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.)

Opera selecta, t. IV Małłek J. Wyd. Naukowe UMK
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-231-2988-2

Oprawa: twarda z obwolutą
Ilość stron: 497
Wymiary: 165 x 230

Dostępność: Na półce

68.60 zł


Spis treści:

Słowo wstępne (Janusz Małłek) / 7
Słowo wstępne (Andrzej Radzimiński) / 10
Słowo wstępne (Jacek Gzella) / 13

Część 1
RECEPCJA IDEI REFORMACYJNYCH W POLSCE
Marcin Luter a Polska / 17
Recepcja reformacji wittenberskiej : powstanie stronnictwa protestanckiego i zmiany systemu politycznego w Polsce w latach 1550-1570 / 23
Reformacja zurychska a Polska / 33
Wpływ kryzysu politycznego w Rzeszy tzw. Interim z roku 1548 na Polskę / 42
Jan Łaski Młodszy (1499–1560) – protestancki reformator religijny w świetle nowszych badań / 51
Jan Łaski w historiografii polskiej / 64
Wewnętrzne przyczyny regresu reformacji w Polsce / 76
Reformacja w Polsce w świetle relacji pruskiej i meklemburskiej z sejmu piotrkowskiego 1555 r. / 86

Część 2
REFORMACJA W PRUSACH POLSKICH
Problematyka dziejowa pruskiej reformacji / 105
Rozwój reformacji na Pomorzu / 120
Filip Melanchthon i Prusy polskie (w 500. rocznicę urodzin) / 133
Początki reformacji w Elblągu / 145
Tęsknota za jednością, Colloquium Charitativum w Toruniu w 1645 r. / 157
Ewangelicy pomorscy / 171
Rola świeckich w Kościele Ewangelickim na Pomorzu w XVI-XX w. / 183
Szkice z dziejów Kościoła Luterańskiego w Toruniu w okresie nowożytnym / 199
Henryk Stroband (1548–1609) . Reformator i współtwórca Gimnazjum Akademickiego w Toruniu / 211
Historyczne uwarunkowania sprowadzenia Zakonu Jezuitów do Torunia w 1596 r. / 218

Część 3
REFORMACJA W PRUSACH KSIĄŻĘCYCH
Początki protestantyzmu w Prusach Książęcych (Sekularyzacja państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach a problem ponownej ewangelizacji) / 229
Reformacja w Prusach Książęcych / 241
Marcin Luter a reformacja w Prusach Książęcych i Prusach Królewskich / 250
Prusy książęce a reformacja w Polsce / 259
Większości i mniejszości religijne w Prusach Książęcych w czasach nowożytnych / 273
Ekspansja kultury polskiej na Prusy Książęce w XVI w. / 295
Mikołaj Rej a Albrecht książę pruski / 307
Ewangelicy na mazurach w XVI–XX w. / 324
Zarys dziejów kościołów chrześcijańskich na Działdowszczyźnie / 335
Zarys dziejów Kościoła Ewangelickiego w Lidzbarku Welskim i okolicach / 342
Ludność staropruska a reformacja / 348

Część 4
PROTESTANTYZM W POLSCE I PRUSACH W XV - XX W.
Protestanci i ich miejsce w dziejach Polski / 367
Reformacja w Polsce i w Prusach w XVI w. (Podobieństwa i różnice) / 381
Rzeczypospolita tolerancji / 392
Kalwini polscy i litewscy w Królewcu na początku XVIII w. / 405
Życie codzienne królewieckiej Albertyny w początkach XIX w. w świetle pamiętnika studenta z Pomorza Zachodniego Karola Bogumiła Rehsenera / 424
Regionalne i narodowe tożsamości oraz etniczne i konfesyjne mniejszości w Prusach w XIX I XX w. / 430
Kościół Ewangelicko-Augsburski na Mazurach w pierwszych latach po II wojnie światowej / 440
Etapy i doświadczenia Polsko-Niemieckiej Komisji Historii Kościoła Ewangelickiego w latach 1988–2003 / 455
Nota redakcyjna / 464
Indeks osobowy / 469
Indeks geograficzny / 485Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania