książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Rywalizacja polsko-kozacka o Mołdawię

Nakład wyczerpany!

Rywalizacja polsko-kozacka o Mołdawię

w dobie powstania Chmielnickiego (1648-1653) Milewski D. Inforteditions
Rok wydania: 2011
Seria: Prace Historyczne
ISBN: 978-83-89943-69-9

Oprawa: miękka
Ilość stron: 320
Wymiary: 155 x 215

Dostępność: Niedostępna

38.00 zł


Mołdawia przez pierwsze trzy stulecia swej państwowości (XIV-XVII w.) była krajem, w którym ścierały się wpływy polskie, węgierskie (później siedmiogrodzkie) i wreszcie tureckie. Jej władcy lawirowali pomiędzy sąsiednimi potęgami, usiłując zachować niezależność. Z czasem dominującą pozycję uzyskało Imperium Osmańskie. Jego przejściowe osłabienie w połowie XVII w. dopuściło do gry o wpływy w Mołdawii nie tylko Rzeczpospolitą Obojga Narodów i Siedmiogród, ale także Kozaczyznę. Bohdan Chmielnicki, uwalniając w 1648 r. Ukrainę spod władzy polskiej, podjął działania w celu zdominowania Mołdawii, pozostającej wówczas w dobrych relacjach z Polską. Dyplomatyczny i militarny nacisk Kozaków na Mołdawię spowodował reakcję Rzeczypospolitej i Siedmiogrodu, które, przezwyciężywszy wzajemną wrogość, połączyły się w 1653 r. sojuszem wojskowym przeciw Kozakom. Ich wspólna akcja doprowadziła do wyrugowania wpływów kozackich z Mołdawii i poddania jej faktycznemu zwierzchnictwu Siedmiogrodu. Koleje tego dyplomatyczno-militarnego konfliktu, toczącego się w latach 1648-1653, omawia prezentowana książka.

Spis treści:

Wstęp

1. Mołdawia między Rrzecząpospolitą a Kozaczyzną od początku konfliktu na Ukrainie do najazdu tatarsko-kozackiego na Mołdawię (1648-1650)

2. Sprawa małżeństwa Tymofieja Chmielnickiego z Rozandą Lupulówną

3. Walka zbrojna o wpływy w Mołdawii (1652-1653)

Zakończenie

Aneks. Urzędy mołdawskie w XVII w.

Bibliografia

Spis map

Indeks osobowyOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania