książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Społeczności chłopskie ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu

Społeczności chłopskie ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu

Kołacz-Chmiel M. Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-227-3030-0

Oprawa: miękka
Ilość stron: 172
Wymiary: 165 x 240

Dostępność: Na półce

35.00 zł


Przedstawiona praca podejmuje ważny problem funkcjonowania społeczności chłopskich w epoce późnego średniowiecza. Temat ten jest co prawda obecny w historiografii polskiej od dawna, niemniej w odniesieniu do niektórych ziem i prowincji badania nad społecznymi dziejami wsi są dalece niezadowalające. Tak się rzecz ma m.in. z obszarem ziem ruskich Korony, włączonych do Polski stosunkowo późno, stanowiących już z tego powodu odrębny problem badawczy. Jego odmienność wywodzi się stąd, że był on klasycznym terytorium pogranicza kulturowego, silnie zróżnicowanego etnicznie i wyznaniowo. Dlatego losy zasiedlających go społeczności toczyły się w specyficznym tylko dla nich rytmie, nieco inaczej niż to miało miejsce w rdzennych prowincjach polskich.

Spis treści:

Okcydentalizacja wsi chełmskiej
Struktura majątkowa i zawodowa chłopów
Rodzina i gromada
Świat zewnętrznyOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania