książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria polityka i ideologia
Okres historyczny II Wojna Światowa
Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w latach II wojny światowej

Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w latach II wojny światowej

Gmitruk J. (red.), Włodarkiewicz W. (red.), Roguski R. (red.) Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7901-023-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 332
Wymiary: 160 x 235

42.00 zł


W pracy zawarto szereg artykułów dotyczących szeroko pojętych stosunków polsko-sowieckich w czasie II wojny światowej.

Spis treści:
-Represje wobec konsulatów RP w ZSRR oraz polskie retorsje w 1938 roku
-Stosunki polsko-sowieckie u progu wojny 1939 roku
-Stosunki polsko-sowieckie w latach 1939-1943 w świetle pism polskiego ministra informacji i dokumentacji prof. Stanisława Strońskiego
-Stanisław Kot jako ambasador RP w Związku Sowieckim (19141-1942). Prawdy i mity
-Warunki życia polskich jeńców wojennych w obozie NKWD Kozielsk (lipiec 1940 - czerwiec 1941)
-Polscy jeńcy wojenni więzieni przez NKWD w Starobielsku wobec likwidacji obozu - próba rekonstrukcji postaw i nastrojów jenieckich
-Sprawa powstania i działalności Wojska Polskiego na Zachodzie i w ZSRR na forum Rady Narodowej RP (1940-1944)
-Skazani na zagładę. Jeńcy radzieccy na ziemiach polskich 1941-1945
-Spór o granicę polsko-radziecką w latach II wojny światowej
-Stalin a geopolityczne położenie Polski
-Polskie ośrodki opiekuńczo-wychowawcze w ZSRR i działalność Ambasady Polskiej w ZSRR podczas II wojny światowej
-Polityka gospodarcza ZSRR na polskich Kresach Wschodnich od 17 września 1939 roku do 22 czerwca 1941 roku
-Trzy wątki z pracy polskiej dyplomacji na obszarze ZSRR
-Obóz NKWD w Rembertowie i łagry na Uralu 1945-1947Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania