książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria sekretna wojna
Okres historyczny przekrojowe
Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku t.1

Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku t.1

Skóra W. (red.), Skubisz P. (red.) Instytut Pamięci Narodowej
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61336-93-8

Oprawa: twarda
Ilość stron: 774
Wymiary: 170 x 245

Dostępność: Na półce

25.20 zł


Niniejszy tom zawiera teksty poświęcone wywiadowi i kontrwywiadowi Polski w XX w. Redaktorzy są świadomi ryzyka związanego z zaproponowaną formułą. Wydaje się jednak, że jest ono warte podjęcia. Wywiad Polski międzywojennej i z okresu II wojny światowej niewątpliwie zachował ciągłość organizacyjną i personalną. Jednak już od 1944 r. (z początkami w 1943 r.) zaczęły działać służby komunistyczne, przekształcające się stopniowo w wywiad i kontrwywiad PRL. Jednocześnie wywiad polski na uchodźstwie nie zaprzestał działań. Za podstawę tytułu książki przyjęto jednak państwo polskie jako organizatora tych służb. Jego istnienie – nawet w okresach ograniczonej suwerenności (lub jej braku) – nie ulega wątpliwości. Podobnie jak istnienie i ciągłość społeczeństwa polskiego, bez względu na obowiązujący ustrój. […] Motywem zaproponowania tak szerokiego zakresu czasowego jest nierównomierność badań nad nowoczesnym wywiadem Polski. O ile działania Oddziału II w okresie międzywojennym zostały dość dobrze opisane, nieco gorzej – w okresie II wojny światowej, to dla okresu powojennego można mówić o zdecydowanie niewystarczającym stanie badań. Być może pomieszczenie tak różnych tekstów w jednym tomie będzie zachętą dla badaczy poświęcających czas Drugiej Rzeczypospolitej, by swoje zainteresowanie skierowali na terra incognita, jaką są służby wywiadowcze po II wojnie światowej?

Fragment wstępu Wojciecha Skóry i Pawła Skubisza

SPIS TREŚCI

Wojciech Skóra, Paweł Skubisz, Wprowadzenie, s. 7–14;

Andrzej Misiuk, Tworzenie się systemu służb specjalnych w Polsce w latach 1918–1922, s. 17–33;

Aleksander Smoliński, Próba oceny efektywności działań polskiego wywiadu wojskowego oraz wywiadu Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej przeciw 1. Armii Konnej podczas jej walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 r., s. 35–108;

Robert Majzner, Organizacja wojskowej służby dyplomatycznej po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej (1921–1923), s. 109–124;

Marcin Kruszyński, Wywiad polski na terenie ZSRR (1921-1939). Wybrane zagadnienia, s. 125–140;

Wojciech Skóra, Porwania jako element konfrontacji wywiadów Polski i Niemiec na odcinku pomorskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego, s. 141–166;

Daniel Koreś, Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego pod kierownictwem płk. dypl. Tadeusza Pełczyńskiego 1929-1932 i 1935-1939 – zarys wybranych problemów, s. 167–235;

Henryk Ćwięk, Współpraca wywiadowcza w cieniu sojuszu polsko-francuskiego w okresie międzywojennym, s. 237–250;

Robert Kuśnierz, Pogłodowa wieś ukraińska w polskich raportach wywiadowczych i konsularnych, s. 251–266;

Zdzisław J. Kapera, Polski radiowywiad w sierpniu i wrześniu 1939 r., s. 267–288;

Tomasz Sypniewski, Noty biograficzne oficerów i podoficerówOddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego pełniących służbe w Posterunku Oficerskim nr 1 w Mławie (część 2), s. 289–304;

Piotr Cichoracki, Kazimierz Rolewicz (1899–1986) – oficer Wojska Polskiego, naczelnik wydziałów bezpieczeństwa (wydziałów społeczno-politycznych) urzędów wojewódzkich w Nowogródku oraz Brześciu nad Bugiem, s. 305–322;

Aleksander Woźny, Kazimierz Wróblewski – urzędnik konsularny (1926–1934), współpracownik Referatu „Zachód” Oddziału II Sztabu głównego Wojska Polskiego (1934-1936) w „operacji Miles”, s. 323–357;

Mieczysław Starczewski, Wywiad Okręgu Śląskiego OOB-ZWZ-AK, s. 357–410;

Bogdan Chrzanowski, Sprawa Anglika Ronalda Clarence’a Jeffery’ego – współpracownika wywiadu Armii Krajowej w świetle zachowanych dokumentów Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, s. 411–432;

Joanna Bochaczek-Trąbska, W służbie na emigracji. Wojenne losy mjr. Jana Henryka Żychonia na tle działalności Oddziału II, s. 433–460;

Przemysław Olstowski,O genezie i istocie konfliktu między mjr. Janem Henrykiem Żychoniem a kpt. Antonim Jerzym Niezbrzyckim. Garść refleksji, s. 461–478;

Adam Nogaj, Organizacja Oddziału Wywiadowczego Sztabu Głównego Wojska Polskiego w latach 1944–1945, s. 479–578;

Zygmunt Woźniczka, Obraz Polski po wojnie w raportach podziemia niepodległościowego przesyłanych na Zachód, s. 579–606;

Władysław Bułhak, „N” jak Nielegałowie. Ewolucja struktur, uwarunkowania organizacyjno-prawne i przykłady operacji tzw. wywiadu nielegalnego PRL 1954–1989, s. 607–682;

Tadeusz Dubicki, Rozkaz Organizacyjny Nr 1 Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza wydany przez płk. dypl. Mariana Józefa Smoleńskiego 13 października 1939 r. w Bukareszcie, s. 685–696;

Witold Bagieński, Dwa słowniki wywiadu wojskowego PRL z 1970 i 1978 r., s. 697–736Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania