książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900-1945

Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900-1945

wybór tekstów Poklewski J. Wyd. Naukowe UMK
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-231-4283-6

Oprawa: miękka
Ilość stron: 468
Wymiary: 160 x 225

Dostępność: Na półce

31.50 zł


Książka Józefa Poklewskiego bez wątpienia spełnia wszelkie kryteria pracy naukowej. Jej wysokie walory merytoryczne wynikają z dogłębnej znajomości omawianych zagadnień, bogatego naukowego doświadczenia Autora – profesora historii sztuki. Dzieło przemawia erudycją i znakomitym warsztatem. Ugruntowane źródłową wiedzą fakty, skrupulatnie przedstawiane w toku pełnej polotu narracji, jak też obszerna, rzeczowa charakterystyka i wnikliwa analiza zjawisk czynią z książki Józefa Poklewskiego kompendium wiedzy znacząco wzbogacające stan badań nad życiem artystycznym i kulturalnym Wilna – ważnego komponentu polskiej kultury i sztuki II Rzeczypospolitej.

Spis treści:

Słowo wstępne / 9
Ocalić od zapomnienia… / 11
Od Autora / 15


1. Wilno w uwarunkowaniach politycznych przełomu XIX i XX wieku / 17

2. Notatki o insygniach i dziejach Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939 / 33

3. Kształcenie artystyczne na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie międzywojennym / 53

4. Życie kulturalne i artystyczne w Wilnie w latach 1899–1919 / 77

5. Przyczynek do dziejów artystycznego Wilna w dwudziestoleciu międzywojennym / 139

6. Projekty pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie w świetle ówczesnych opinii, krytyk i polemik prasowych / 185

7. Wileńskie wystawy artystyczne w dwudziestoleciu międzywojennym / 235

8. Szkoła wileńska i jej ocena przez międzywojenną krytykę artystyczną / 267

9. Historia sztuki w Wilnie / 291

10. Organizacje artystyczne i instytucje opieki nad sztuką w międzywojennym Wilnie / 319

11. Wileńsko-nowogródzki okręg konserwatorski / 341

12. Profesor Juliusz Kłos (1881–1933). Architekt – badacz – konserwator – pedagog / 387

Wykaz pierwodruków / 425
Bibliografia prac prof. Józefa Poklewskiego / 427Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania