książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Tomizm konsekwentny

Tomizm konsekwentny

Andrzejuk A. (red.) Campidoglio
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-65900-22-7

Oprawa: twarda
Ilość stron: 410
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Na półce

49.50 zł


Czym jest tomizm konsekwentny? Jak realizowany jest w poszczególnych częściach filozofii? Jakie metody stosuje i jak się ma wobec innych odmian tomizmu. Książka ta stranowi pierwsze kompendium całościowo odpowiadające na te i inne pytania o kierunek filozoficzny stworzony przez prof. Mieczysława Gogacza.

Książka pt. Tomizm konsekwentny aktualizuje w myśleniu osób treści umysłowe, którymi rozumny i wolny człowiek usprawnia swój intelekt i wolę w wierności prawdzie i dobru. Ta wierność jest drogą osób do mądrości. Mądre osoby tworzą sapiencjalny (mądrościowy) wymiar kultury, o co upominają się socjologowie i teoretycy kultury. Taka kultura jest szansą osób i narodów, państw i społeczeństw. Natomiast Tomizm konsekwentny jest jakby nieustannym apelem, kierowanym do osób, o sięganie do filozofii i teologii św. Tomasza z Akwinu, które sprawdziły się w służeniu ludziom. Sprawdziła się i wciąż się potwierdza realistyczna filozofia, w której zagad -
nienia i rozwiązania wynikają z trafnego rozpoznawania i ujęcia pierwszych elementów strukturalnych realnego bytu jednostkowego.

Z Przedmowy Mieczysława Gogacza

SPIS TREŚCI

Tomizm konsekwentny jako droga do mądrości. Przedmowa – Mieczysław Gogacz / 7

1. Czym jest tomizm konsekwentny? – Artur Andrzejuk / 11

2. Metafizyka, czyli filozofia bytu – Artur Andrzejuk / 23

3. Teodycea, czyli filozofia Boga – Tomasz P. Stępień / 47

4. Kosmologia, czyli filozofia przyrody – Michał Ziółkowski / 71

5. Epistemologia, czyli filozofia poznania – Michał Zembrzuski / 85

6. Estetyka, czyli filozofia piękna – Michał Zembrzuski / 105

7. Antropologia filozoficzna, czyli filozofia człowieka – Magdalena Płotka / 117

8. Personalizm tomistyczny, czyli teoria osoby i relacji osobowych – Bożena Listkowska / 137

9. Tomistyczna filozofia religii – Izabella Andrzejuk / 167

10. Filozofia moralna, czyli etyka chronienia osób – Izabella Andrzejuk / 189

11. Pedagogika tomistyczna jako filozofia wychowania – Agnieszka Gondek / 205

12. Filozofia społeczna i polityczna – Dawid Lipski / 217

13. Filozofia kultury – Dawid Pełka / 227

14. Tomistyczna teoria prawa – Natalia Herold / 237

15. Tomistyczna etyka życia gospodarczego – Marcin W. Bukała / 251

16. Metody filozofii w tomizmie konsekwentnym – Artur Andrzejuk / 265

17. Rola historii filozofii w uprawianiu filozofii – Michał Zembrzuski / 277

18. Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu – Krzysztof Bańkowski, Natalia Herold / 287

19. Tomizm a inne orientacje filozofii nowożytnej i współczesnej – Michał Zembrzuski / 305

20. Tomizm w nauczaniu Kościoła katolickiego – Marcin Karas / 327

21. Praktyczne zastosowania tomizmu konsekwentnego – Krzysztof Wojcieszek / 343

22. Słownik – Artur Andrzejuk / 355

23. Wskazówki bibliograficzne – Michał Zembrzuski / 367

Posłowie – Artur Andrzejuk / 381

Indeks rzeczowy / 383

Nota o autorach / 389

Tematyczny spis treści / 395Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania