książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny wiek XVI - XVIII
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy t IX

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy t IX

Województwo mścisławskie XVI-XVIII wiek Rachuba A. (red.) Instytut Historii Nauki PAN
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65880-76-5

Oprawa: twarda
Ilość stron: 262
Wymiary: 150 x 215

42.00 zł


SPIS TREŚCI

WSTĘP / 7
I. Ziemia mścisławska do 1566 roku / 7
II. Województwo mścisławskie w latach 1566–1764 / 14
III. Województwo mścisławskie w dobie stanisławowskiej 1764–1793 / 25
IV. Baza źródłowa / 29
V. Zasady wydania / 30
WYKAZ SKRÓTÓW / 33
WOJEWÓDZTWO MŚCISŁAWSKIE (XVI–XVIII wiek) / 49
BUDOWNICZY mścisławski / 49
CHORĄŻY mścisławski (chorągiew żółta, w czerwonym polu herb) / 51
CZEŚNIK mścisławski / 54
HORODNICZY mścisławski / 66
KASZTELAN mścisławski /73
KONIUSZY mścisławski / 80
KRAJCZY mścisławski / 82
ŁOWCZY mścisławski / 85
MARSZAŁEK mścisławski / 89
MIECZNIK mścisławski / 90
MOSTOWNICZY mścisławski / 98
OBOŹNY mścisławski / 99
PISARZ ZAMKOWY mścisławski / 103
PISARZ GRODZKI (starościński) mścisławski / 103
PISARZ ZIEMSKI mścisławski / 108
PODCZASZY mścisławski /111
PODKOMORZY mścisławski / 124
PODSĘDEK mścisławski / 127
PODSTAROŚCI (namiestnik sądowy) mścisławski /129
PODSTOLI mścisławski /134
SĘDZIA ZAMKOWY mścisławski / 146
SĘDZIA GRODZKI mścisławski / 146
SĘDZIA POGRANICZNY (ZIEMSKI POGRANICZNY) mścisławski / 151
SĘDZIA ZIEMSKI mścisławski / 152
SKARBNIK mścisławski / 155
STAROSTA SĄDOWY (dzierżawca, namiestnik) mścisławski / 165
STOLNIK mścisławski / 173
STRAŻNIK mścisławski / 183
STRUKCZASZY mścisławski /190
SUROGATOR GRODZKI mścisławski / 190
SUROGATOR ZIEMSKI mścisławski / 191
WOJEWODA mścisławski / 191
WOJSKI mścisławski / 197
WÓJT mścisławski / 205
KRZYCZEW (STAROSTWO) / 209
HORODNICZY krzyczewski / 209
NAMIESTNIK (dzierżawca, starosta) krzyczewski / 209
SKARBNIK krzyczewski / 211
STOLNIK krzyczewski / 211
RADOML / 212
HORODNICZY radomlski (radomelski) / 212
NAMIESTNIK (dzierżawca, starosta) radomlski (radomelski) / 215
PISARZ zamku radomlskiego (radomelskiego) / 216Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania