książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Polska po wojnie
Okres historyczny historia najnowsza
W cieniu sudeckiego uranu


Chwilowy brak pozycji!

W cieniu sudeckiego uranu

Kopalnictwo uranu w Polsce w latach 1948-1973 Klementowski R. IPN
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61631-12-6

Oprawa: twarda
Ilość stron: 376
Wymiary: 165 x 240

Dostępność: Niedostępna

65.00 zł


Publikacja podejmuje temat kopalnictwa uranu w Polsce od końca lat 40. do początku lat 70. XX wieku. Opracowanie składa się z ośmiu rozdziałów. W pierwszym opisano międzynarodowe i lokalne uwarunkowania powstania, rozwoju i likwidacji kopalnictwa rudy uranu w Polsce. Rozdział drugi został poświęcony charakterystyce przedsiębiorstwa, jakim był kopalnia: opisano jej podległość, strukturę, lokalizację oraz majątek rzeczowy. Zwrócono także uwagę na utworzoną przy zakładach jednostkę organów bezpieczeństwa. Kolejny rozdział przedstawia zakres i efekty prowadzonych przez zakłady prac w zakresie poszukiwań rudy uranu. Kolejna część omawia działalność produkcyjną – wydobycie uranu, jego przetwórstwo na koncentrat, działalność uboczną oraz kwestię zbytu produkcji. Rozdział piąty poświęcony został przedstawieniu sytuacji kadrowej, sposobom znajdowania pracowników, zmianom ich liczebności, warunkom płacowym i socjalnym. Część szósta omawia kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wypadkowości, zagrożeń ze strony promieniowania jonizującego i zapylenia. W rozdziale siódmym przedstawiono działalność organów bezpieczeństwa w stosunku do pracowników zakładów R-1. Ostatni rozdział pełni funkcję podsumowania.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania