książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

W drugim szeregu Bohaterowie walk o niepodległość

W drugim szeregu Bohaterowie walk o niepodległość

Koseski A. (red.), Skoczek T. (red.), Załęczny J. (red.) ASPRA-JR
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65439-51-2

Oprawa: twarda
Ilość stron: 356
Wymiary: 165 x 240

Dostępność: Na półce

35.00 zł


Spis treści
Wprowadzenie 7
Część I
BOHATEROWIE JEDNOSTKOWI
Małgorzata Ewa Rosen, Maria Skłodowska-Curie – symbol
nieugiętości polskiego ducha w walce o niepodległość
ojczyzny . 13
Janusz Szczepański, Witold Ścibor-Rylski – działacz polonijny,
Naczelnik Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce,
legionista 25
Adam Cz. Dobroński, Edwin Norbert Wagner (1899–1944) –
harcerz, żołnierz, inwalida wojenny 45
Jolanta Załęczny, Mieczysław Mroczek (1889–1939) – zwykły
obrońca niezwykłego miasta 57
Mirosława Bednarzak-Libera, Teofi l Kurczak na rzecz kształtowania
świadomości narodowej i społecznej chłopów 69
Jan Engelgard, Stanisław Kozicki – najbliższy współpracownik
Romana Dmowskiego 101
Mateusz Ratyński, Kazimierz Kühn (1875–1957) – starosta
powiatu częstochowskiego i teoretyk nauk o samorządzie . . . 119
Tadeusz Żebrowski, Szkice z życia i działalności dr. Józefa
Psarskiego (1868–1953) 131
Część II
RODZINY
Maria Korybut-Marciniak, Kresowa rodzina Łazarowiczów
w XIX wieku – obca służba z nadzieją na niepodległą
ojczyznę 139

Grzegorz Sztal, Maria i Paweł Jankowscy. Drogi
do niepodległości 155
Część III
ZBIOROWOŚCI
Katarzyna Słojkowska, O tych co kochali i uczyli kochać Ziemię
Ojczystą. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1906–1918 . . . 165
Małgorzata Surmacz, Wspólny nekrolog. Wychowankowie szkół
lubelskich w walce o niepodległość 175
Bartosz Borkowski, Polscy sportowcy i olimpijczycy w walce
o niepodległość Polski 193
Michał Janik, Polacy Polakom – nieznane epizody pomocy
jeńcom wojennym w Rosji 1914–1918 199
Andrzej Kotecki, Marynarze w Wersalu. Konstanty Biergiel,
Wacław Kłoczkowski, Jerzy Zwierkowski – doradcy polskiej
delegacji w Wersalu do spraw morskich 225
Wiesława Grobelna, Jerzy Naskręt, Udział śremskich powstańców
wielkopolskich w walce o niepodległość Ojczyzny 245
Edward Malak, Uczestnictwo w walce o niepodległość jako
czynnik awansu do elity rządowoadministracyjnej
w siłach powietrznych II RP do 1926 r. 255
Część IV
WARTOŚCI, LITERATURA
Kinga Fink, Pieśni, które wiodły do wolności – ich dzieje
i twórcy 275
Wiesława Tomaszewska, W wirach wojny… Narracja historiografi czna jako nagromadzenie i uszczegółowienie faktów:
Tadeusza Kossaka „Wspomnienia wojenne 1918–1920” 293
Krzysztof Bąkała, „Gdziekolwiek będziesz płynął, zawsze płyniesz
do Polski” – myśl polska Józefa Conrada Korzeniowskiego 313Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania