książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Polska po wojnie
Okres historyczny historia najnowsza
W objęciach Wielkiego Brata

Nakład wyczerpany!

W objęciach Wielkiego Brata

Sowieci w Polsce 1944-1993 Rokicki K. (red.), Stępień S. (red.) Instytut Pamięci Narodowej
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-7629-060-7

Oprawa: twarda
Ilość stron: 536
Wymiary: 165 x 240

Dostępność: Niedostępna

49.00 zł


Historia stosunków polsko-radzieckich jest niewątpliwie najbardziej obszernym działem, dotyczącym relacji Polski z innym państwem. Dziś wśród historyków polskich nie ma w zasadzie dyskusji na temat problemu suwerenności Polski w latach 1944/1945–1989. Prowadzone badania mają na celu wyjaśnienie mechanizmów sterowania państwa satelickiego przez ZSRR, stopnia ubezwłasnowolnienia w różnych okresach politycznych, bilansu strat i zysków, wreszcie odpowiedzialności poszczególnych osób za skutki działania systemu. Ambasada Radziecka w Warszawie wpływała na decyzje podejmowane przez polskie władze, w sprawach najważniejszych zaś jeżdżono na konsultacje do Moskwy. Nie należy jednak sprowadzać półwiecza narzuconej przyjaźni tylko do wątków politycznych, militarnych czy sensacyjnych – z pogranicza służb specjalnych i rozgrywek światowych wywiadów. Był to także okres kontaktów polskich elit z kulturą rosyjską – często pozainstytucjonalnych – z przedstawicielami części rosyjskiej inteligencji, nastawionej opozycyjnie do polityki ZSRR. To wreszcie relacje zwykłych ludzi z obywatelami radzieckimi w Polsce: żołnierzami, turystami, handlarzami.
Publikacja „W objęciach »Wielkiego Brata«. Sowieci w Polsce 1944–1993” jest zbiorem artykułów, który porusza wiele zasygnalizowanych problemów dotyczących stosunków dwustronnych.


Spis treści

Wstęp

Andrzej Nowak
Rosja i Europa Wschodnia: „imperiologia” stosowana

Paweł Wieczorkiewicz
Polska w planach Stalina w latach 1935–1945

Andrzej Skrzypek
Polska w orbicie politycznej ZSRR

Roman Bäcker
Ewolucja niesuwerenności PRL. Typy podległości kraju podporządkowanego wobec totalitarnej metropolii

Ryszard Sudziński
Etapy i kierunki oraz metody i formy ekonomicznego uzależnienia Polski od ZSRR w latach 1944–1989 na tle pozostałych krajów bloku komunistycznego

Jacek Luszniewicz
Wzorzec radziecki a system gospodarczy Polski w latach 1944–1956. Odwzorowanie, modyfikacja czy rewizja?

Paweł Piotrowski
Organizacja i dyslokacja Armii Czerwonej/Radzieckiej na terytorium Polski w latach 1944–1993

Wojciech Kondusza
„Mała Moskwa”. Legnica i powiat legnicki w latach 1945–1947

Andrzej Paczkowski
Przyjaźń–pomoc–przykład: relacje między sowieckimi polskimi organami bezpieczeństwa w latach 1944–1990

Krzysztof Szwagrzyk
Rola oficerów sowieckich w aparacie bezpieczeństwa Polski („cywilnym” i wojskowym)

Wiktoria Śliwowska
Wpływy wzorców sowieckich na kulturę polską w latach 1956–1989. Wspomnienie

Jan Orłowski
Powojenny polsko-rosyjski dialog literacki

Marcin Zaremba
„Jak nie urok to…”. Strach przed czerwonoarmistami 1944–1947

Jerzy Eisler
Bratni naród? Stosunek społeczeństwa polskiego do obywateli ZSRR

Piotr Zwierzchowski
Obraz Rosjan w kinie PRL

Piotr Majewski
„Stalinskij empir” 1949–1956. Krajobraz miejski Warszawy w czasach dominacji sowieckiej

Adam Dziurok, Bogdan Musiał
„Bratni rabunek”. O demontażach i wywózce sprzętu z terenu Górnego Śląska w 1945 r.

Kazimierz Krajewski
Rosjanie i obywatele Związku Sowieckiego innych narodowości w Armii Krajowej

Elżbieta Kowalczyk
Obraz partyzantki sowieckiej na terytorium północno-wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej w świetle meldunków Delegatury Rządu na Kraj

Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski
Wyzwolenie? Terror sowiecki w dokumentach Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj

Wiktor Krzewicki
Opór społeczny w Brzegu wobec wojsk sowieckich stacjonujących w mieście w latach 1945–1993Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania