książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

W obronie przed Ukraińcami

W obronie przed Ukraińcami

Działania Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943–1944 wobec polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich Komoński E. Adam Marszałek
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7780-632-6

Oprawa: miękka
Ilość stron: 488
Wymiary: 160 x 225

Dostępność: Na półce

49.90 zł


W książce przedstawiam wszystkie działania Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej wobec zagrożenia eksterminacją ukraińską w latach niemieckiej okupacji. W literaturze przedmiotu pojawiają się one wycinkowo, a czasami wskazanie danej reakcji jest tylko elementem szerszej syntezy. W ten sposób może powstać wrażenie, że „polska odpowiedź” na mordy ukraińskie występowała w jednej formie, a inne nie miały większego znaczenia, czy wręcz nie zaistniały. To nieprawda, nie tylko zaistniały, ale odegrały swoją rolę w walce o przetrwanie Polaków. Materiały źródłowe nie pozostawiają wątpliwości, że usiłowali oni powstrzymać eksterminację bardzo różnymi środkami. Dało to początek niezwykle dramatycznej, ale jednocześnie ciekawej historii. Zaznajamiając się z nią, poznajemy w znacznym stopniu życie codzienne ludności polskiej na prowincji wołyńskiej i wschodniogalicyjskiej w latach 1943–1944. Czy „kresowi” Polacy po raz kolejny nas zaskoczyli?

Ernest Komoński

Spis treści
Wykaz skrótów
........................................................... 6
Wstęp ................................................................... 9
rozdział i
PRZEMIANY POLITYCZNO-SPOŁECZNE
NA WOŁYNIU I W GALICJI WSCHODNIEJ W LATACH 1939-1944
1.1. Polityka radziecka w latach 1939–1941 na ziemiach II RP włączonych
do USRR
............................................................ 21
1.2. Niemiecka polityka okupacyjna Wołynia i Galicji Wschodniej w latach
1941–1944
........................................................... 40
1.3. Stosunki Polaków z Ukraińcami na Wołyniu i w Galicji Wschodniej
w latach 1939–1943
................................................... 59
1.4. Konspiracja polska na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach
1939–1943
........................................................... 73
1.5. Przemiany w polityce Ukraińców wobec Polaków w latach
1939–1943
........................................................... 89
1.6. Działania eksterminacyjne nacjonal
istów ukraińskich na Polakach na
Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943–1944
.................... 109
rozdział ii
PIERWSZE DZIAŁANIA OBRONNE LUDNOŚCI POLSKIEJ
NA WOŁYNIU I W GALICJI WSCHODNIEJ
WOBEC POLITYKI EKSTERMINACYJNEJ
NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH
2.1. Strach Polaków jako imperatyw działań obronnych
...................... 133
2.2. Ucieczki
............................................................. 143
2.3. Ukrywanie się
........................................................ 152
2.4. Sygnalizowanie zagrożenia i działania odstraszające
..................... 160
2.5. Konwersje religijne, narodowościowe oraz mistyfi
kacje .................. 166
2.6. Obozowanie uciekinierów w miastach Wołynia i Galicji Wschodniej
...... 174
2.7. Migracje z Wołynia i Galicji Wschodniej
............................... 189
2.8. Polacy w wołyńskiej policji z nadania niemieckiego
..................... 196
4 |
Spis treści
2.9. Przedstawiciele narodowości niepolskich na Wołyniu i w Galicji
Wschodniej wobec pierwszych działań obronnych Polaków .............. 204
Rozdział iii
DZIAŁANIA POLITYCZNE I PROPAGANDOWE
POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO NA
WOŁYNIU I W GALICJI WSCHODNIEJ
WOBEC POLITYKI EKSTERMINACYJNEJ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH
3.1. Polskie Państwo Podziemne a pierwsze działania obronne Polaków
....... 213
3.2. Negocjacje z nacjonalistami ukraińskimi
............................... 220
3.3. Propaganda wobec Ukraińców
........................................ 229
3.4. Propaganda wobec ludności polskiej Wołynia i Galicji Wschodniej
....... 238
3.5. Polskie Państwo Podziemne a przyszłość
stosunków polsko-ukraińskich . . 246
Rozdział iv
ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SAMOOBRON
4.1. Powstawanie samoobron
.............................................. 255
4.2. Zdobywanie broni i fortyfi
kowanie samoobron ......................... 269
4.3. Taktyki walk z Ukraińcami i ich rezultaty
............................... 280
4.4. Transfer Polaków do samoobron i ratowanie polskich dóbr
materialnych ......................................................... 288
4.5. Działania odwetowe
.................................................. 293
4.6. Życie codzienne w samoobronie (zakwaterowanie, pomoc medyczna,
wyżywienie, nastroje, szkolenia, dyscyplina, czas wolny) ................. 303
4.7. Przedstawiciele narodowości niepolskich na Wołyniu i w Galicji
Wschodniej a samoobrony ............................................ 318
4.8. Relacje samoobron z sowieckimi grupami partyzanckimi
................ 330
4.9. Polskie Państwo Podziemne a funkcjonowanie samoobron
............... 340
Rozdział v
ZMIERZCH SAMOOBRON I ICH PRZEKSZTAŁCENIA
5.1. Cele polityczne i wojskowe UPA i AK na Wołyniu i w Galicji Wschodniej
w 1944 roku
......................................................... 349
5.2. Samoobrony a partyzantka sowiecka w 1944 roku
....................... 362
5.3. Powstanie 27. WDP AK i jej wa
lki z nacjonalistami ukraińskimi
na Wołyniu .......................................................... 370
5.4. Realizacja planu „Burza” w Galicji Wschodniej a samoobrony
............ 381
5.5. Likwidowanie samoobron
............................................. 392
Spis treści
| 5
Rozdział vi
RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA
W GALICJI WSCHODNIEJ WOBEC POLAKÓW ZAGROŻONYCH
EKSTERMINACJĄ UKRAIŃSKĄ
6.1. Działania RGO wobec zagrożonych Polaków a niemieckie władze
okupacyjne .......................................................... 401
6.2. Transport
............................................................ 411
6.3. Zakwaterowanie
...................................................... 416
6.4. Pomoc szczegółowa (żywnościowa, odzieżowa, medyczna
i w zatrudnieniu)
..................................................... 421
6.5. Akcje społeczne na rzecz Polaków zagrożonych eksterminacją
............ 429
Zakończenie ............................................................. 435
Załączniki ................................................................ 441
Bibliografia.............................................................. 47Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania