książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Warmia i Mazury w okresie przemian ustrojowych w Polsce (1989-1991)

Warmia i Mazury w okresie przemian ustrojowych w Polsce (1989-1991)

Wybrane zagadnienia Gieszczyński W. (red.), Kasparek N. (red.) Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-8100-360-5

Oprawa: miękka
Ilość stron: 248
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Na półce

53.00 zł


Minęło już ponad trzydzieści lat (...), czas więc podjąć badania naukowe obejmujące ten przełomowy okres. Jest zrozumiałe, że oprócz przemian ustrojowych w wymiarze ogólnopolskim, ich zakres powinien dotyczyć również obszarów regionalnych. Prezentowana praca to zbiór jedenastu artykułów, w których wspólnym motywem są przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze na Warmii i Mazurach w okresie przechodzenia od PRL do Trzeciej Rzeczypospolitej, a więc w latach 1989-1991. Ich autorami są historycy z kilku ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także Archiwum Państwowego w Olsztynie.

(ze wstępu)

Spis treści
* Wojciech Polak, Przemiany w Polsce w latach 1987–1990
* Sylwia Galij-Skarbińska, Problem lustracji w Polsce w pierwszych latach transformacji ustrojowej (1989–1992)
* Piotr Majer, Utworzenie Policji w 1990 roku (na przykładzie województwa olsztyńskiego)
* Witold Gieszczyński, Weryfikacja funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w 1990 roku (na przykładzie województwa olsztyńskiego)
* Zbigniew Anculewicz, Kształtowanie się nowej sceny politycznej w województwie olsztyńskim w latach 1989–1991
* Radosław Gross, Społeczno-gospodarcze skutki przemian ustrojowych w województwie olsztyńskim w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku
* Ryszard Tomkiewicz, Pierwsze wybory samorządowe (27 maja 1990 roku) w realiach
województwa olsztyńskiego. Zarys problematyki
* Wojciech F. Marciniak, Pielgrzymka okresu transformacji. Wizyta Jana Pawła II w Olsztynie 5–6 czerwca 1991 roku na łamach „Gazety Olsztyńskiej”
* Andrzej Sakson, Warmiacy i Mazurzy w okresie przełomu (1989–1991)
* Karol Maciejko, Źródła do badań historycznych po 1989 roku w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie
* Katarzyna Żebrowska-Gieszczyńska, Wybór źródeł do badań naukowych dotyczących okresu 1989–1991 w zasobie Archiwum Wyższej Szkoły Policji w SzczytnieOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania