książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Wczesnosłowiańskie półziemianki kwadratowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, wschodnich Niemiec i dolnej Austrii

Wczesnosłowiańskie półziemianki kwadratowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, wschodnich Niemiec i dolnej Austrii

Cygan S. Mitel
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-60545-16-2

Oprawa: twarda
Ilość stron: 204
Wymiary: 210 x 300

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

56.00 zł


Opisane w pracy półziemianki na rzucie kwadratu reprezentują jeden z trzech pierwszoplanowych współwystępujących ze sobą wyróżników archeologicznych najstarszego studium wczesnośredniowiecznej kultury słowiańskiej. wybór tematyki sprawił, że autorka włączyła się swoim debiutanckim przedsięwzięciem badawczym w główny nurt dyskusji nad pochodzeniem Słowian. Podjęła ona temat trudnym wymagający dobrej orientacji w środkowo- i wschodnioeuropejskiej literaturze archeologicznej. W publikacji skompletowano i poddano krytyce dane o bardzo zróżnicowanej wartości informacyjnej, dokonując następnie ich analizy. Przedstawiono tu m.in. relacje pisane na temat domostw wczesnosłowiańskich, formę i wielkość oraz orientację takich obiektów, ich wyposażenie, urządzenia grzewcze, podpiwniczenia, genezę kwadratowych półziemianek w środowisku słowiańskim, ich rozprzestrzenianie się w Europie Środkowej, a także ich występowanie na tle innych domostw wczesnosłowiańskich.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania