książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Wielka kolonizacja

Nakład wyczerpany!

Wielka kolonizacja

Społeczności kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu środkowej Warty Wierzbicki J. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-931388-4-5

Oprawa: miękka
Ilość stron: 373
Wymiary: 210 x 300

Dostępność: Niedostępna

63.00 zł


Celem niniejszej pracy jest konkretyzacja procesu drugiego etapu neolityzacji Wielkopolski, po pierwszym, inicjalnym, związanym z kulturami wstęgowymi, rozumianego jako wewnątrz-regionalne rozprzestrzeniane się modelu gospodarki rolniczej, wypraktykowanego i stosowanego powszechnie przez grupy ludności kultury pucharów lejkowatych. Zostało to przeprowadzone przez charakterystykę całokształtu zjawisk kulturowych i pozostałości osadniczych wiązanych z KPL. Ponadto podjęto próbę ustalenia, na ile czytelne w źródłach zróżnicowanie przestrzenne kultury materialnej tej ludności, może być podstawą do wydzielenia odrębnych i przynajmniej do pewnego stopnia niezależnie rozwijających się lokalnych ugrupowań. Rozważania te zostaną przedstawione w ramach konkretnych warunków przyrodniczo-geograficznych, jakie najprawdopodobniej istniały w dobie rozwoju tych społeczności, na zajmowanych przez nie terytoriach środkowego dorzecza Warty.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania