książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Wiosna Ludów

Wiosna Ludów

Tom 1/2008 Praca zbiorowa Wydawnictwo Miejskie Posnania
Rok wydania: 2008
Seria: Kronika Miasta Poznania
ISBN: 0137-3552

Oprawa: miękka
Ilość stron: 348
Wymiary: 165 x 240

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

5.25 zł


Wiosna Ludów była jednym z przełomowych wydarzeń w dziejach Europy. Po burzliwych czasach rewolucji francuskiej i epoce napoleońskiej nie spełniły się nadzieje na znaczące zmiany ustrojowe w Europie. Powstałe po kongresie wiedeńskim w 1815 roku Święte Przymierze, którego filarami były Rosja, Austria i Prusy, stanęły na straży status quo, występując czynnie przeciwko zwolennikom postępowych zmian, ale stawało się coraz bardziej oczywiste, że prędzej czy później Europa stanie w obliczu kolejnych ruchów rewolucyjnych.
Polacy mimo klęski powstania listopadowego nie porzucili myśli o odzyskaniu niepodległości. Początkowo działalnością konspiracyjną objęto zabory austriacki i rosyjski, wkrótce jednak centrum ruchu konspiracyjnego przeniosło się do Wielkopolski. Coraz wyraźniej kształtował się plan kolejnego powstania. Z Paryża przybył do Poznania Ludwik Mierosławski, przewidziany do znaczącej roli w przygotowaniach insurekcyjnych. Ten czas to również apogeum działalności Karola Marcinkowskiego. W 1841 roku powstało Towarzystwo Naukowej Pomocy i Bazar Poznański, ukazywały się liczne czasopisma kulturalno-społeczne, salony artystyczne były miejscem ożywionych dyskusji. Paryż był stolicą intelektualną Polaków, ale Poznań pod tym względem wiódł prym krajowy. Tymczasem konspiratorzy sposobili się do powstania. Dnia 20 marca 1848 r. do Poznania dotarły wieści o rewolucji w Berlinie, wywołując powszechny entuzjazm.
Wydarzenia Wiosny Ludów, zarówno w samym Poznaniu, jak w Wielkim Księstwie Poznańskim, wycisnęły głębokie piętno na kształtującej się świadomości narodowej mieszkańców tej części Wielkopolski, która znalazła się pod zaborem pruskim, mimo że podstawowy cel powstania, odzyskanie niepodległości, nie został zrealizowany. Wiośnie Ludów w Poznaniu poświęcona jest niniejsza publikacja. Część tekstów przypomina powszechnie znane fakty, inne odkrywają zupełnie nowe aspekty tamtych wydarzeń. Zważywszy jednak, że Wiosna Ludów w Poznaniu nie doczekała się dotąd wyczerpującej monografii, całość jest pierwszą próbą szerszego spojrzenia na ten doniosły, dziejowy fakt.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania