książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Polska po wojnie
Okres historyczny historia najnowsza
Wojsko w Polsce Ludowej

Wojsko w Polsce Ludowej

Studia i materiały IPN Praca zbiorowa Instytut Pamięci Narodowej
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61631-29-3

Oprawa: twarda
Ilość stron: 310
Wymiary: 165 x 240

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

48.70 zł


Zgodnie z wytycznymi sowieckimi w wojsku prowadzono intensywną indoktrynację polityczną i ideową. W sposób szczególnie fałszywy interpretowano tradycje historyczne, oddziałując też szeroko na ludność cywilną. Oddziały "odrodzonego" Wojska Polskiego, odpowiednio rozbudowane, wciągnięte w rytm realizacji zadań sowieckiego dowództwa Układu Warszawskiego, były przygotowywane do ewentualnego udziału w nowej wojnie, w tym dla działań desantowych na terenie Danii. Dowództwo sowieckie w stosunku do Polaków miało ograniczone zaufanie, co znajdowało swój wyraz nie tylko w systematycznym nadzorze wojskowym i politycznym, ale i oszczędnym wyposażaniu w najnowsze rodzaje broni. Jednostki Wojska Polskiego były angażowane do prac wspierających tworzenie socjalistycznej rzeczywistości. Rekrutów podejrzanych politycznie wykorzystywano do szczególnie pracochłonnych i niebezpiecznych robót fizycznych. Wojsko brało też udział w uśmierzaniu różnorakich niepokojów politycznych oraz w interwencji w Czechosłowacji. Osobną kartę stanowiły działania polskich misji wojskowych.

Na niniejszą publikację poświęconą Wojsku Polskiemu składają się następujące artykuły:

Wojciech Wrzesiński – Zamiast wstępu. Miejsce wojska polskiego w dziejach II i III Rzeczypospolitej
-Krzysztof Komorowski – Problemy badawcze Sił Zbrojnych RP–PRL
-Jerzy Kajetanowicz – Etapy rozwoju WP w okresie powojennym
-Łukasz Polniak – Opinie społeczne o wojsku w świetle badan OBOP w latach 1958–1989
-Grzegorz Hryciuk – Potencjał militarny Polski i Czechosłowacji w latach 1945–1955
-Wojciech Morawski – Ekonomiczne aspekty przygotowań wojennych w PRL
-Maciej Korkuć – "Wpoić w żołnierzy nienawiść". Z problematyki wykorzystania jednostek "ludowego" wojska do walki z podziemiem niepodległościowym
-Lech Kowalski – Komitet Obrony Kraju w systemie obronnym PRL
-Krzysztof Nowacki – Kadra oficerska i dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945–2010
-Jerzy Maroń – Nauka wojenna w oczach operatorów
-Grzegorz Strauchold – "Zwycięzcy domagają się nie triumfu – ale pamięci". Obraz ludowego Wojska Polskiego w „Przepustce do historii” Zbigniewa Załuskiego
-Sebastian Ligarski – Propaganda wojskowa w okresie przełomów politycznych w Polsce
-Paweł Piotrowski – Udział Polski w Układzie Warszawskim. Faza organizacji jego struktur 1955–1957
-Krzysztof Lesiakowski – Militaryzacja życia społeczeństwa na przykładzie działalności Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" (1948–1955)
-Robert Klementowski – Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego województwa wrocławskiego w latach 1945–1947
-Daniel Koreś – Oficerowie II Rzeczypospolitej w wojsku Polski "Ludowej"
-Krzysztof Szwagrzyk – "Zamaskowany wróg obecnej rzeczywistości" – prawnicy wojskowi w dokumentach Informacji WojskowejOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania