książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Wyprawa kijowska

Wyprawa kijowska

Grzegorczyk T. Adam Marszałek
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-7780-978-5

Oprawa: miękka
Ilość stron: 256
Wymiary: 145 x 205

35.20 zł


Praca traktuje o uwarunkowaniach militarnych i politycznych polskich działań na Ukrainie wiosną 1920 r. Zawiera ustalenia dotyczące zasobów materialnych Wojska Polskiego, dane odnośnie strat osobowych i rozbudowy liczebnej armii w przededniu oraz w trakcie wiosennej ofensywy na Ukrainie.
Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy podejmuje temat uwarunkowań politycznych, szczególnie o charakterze międzynarodowym, ale także omawia sytuację na terytoriach należących do Rzeczpospolitej przed 1772 r. W rozdziale drugiem autor opisał przygotowania organizacyjne i militarne do wyprawy na Ukrainę. Ostatni rozdział poświęcony jest próbie uporządkowania wyzwolonych obszarów Ukrainy przez polską administrację wojskową oraz usiłowaniom Ukraińców stworzenia funkcjonalnego zrębu państwa oraz armii ukraińskiej.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania