książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim

Nakład wyczerpany!

Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim

Fudziński M. (red.), Paner H. (red.) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-85824-59-6

Oprawa: twarda
Ilość stron: 406
Wymiary: 215 x 300

Dostępność: Niedostępna

35.00 zł


Spis treści
7 Wstęp
11 Mirosław J. Hoffmann I Bałtycki Kongres Archeologów w Sztokholmie w 1912 roku i udział w nim badaczy z Gdańska i Królewca
29 Henryk Machajewski Problematyka pomorzoznawcza w badaniach poznańskiego ośrodka uniwersyteckiego
39 Jacek Gackowski Problematyka młodszej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w działalności badawczej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 55 Ewa Bokiniec Z dziejów badań ośrodka toruńskiego nad młodszym okresem przedrzymskim, okresem rzymskim i okresem wędrówek ludów na ziemi chełmińskiej
71 Beata Bielińska-Majewska, Leszek Kucharski Z dziejów archeologii toruńskiej. Muzealne zbiory archeologiczne z dawnych Prus Zachodnich. Zarys historii badań od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza
91 Wojciech Chudziak, Jacek Bojarski Stan badań nad wczesnym średniowieczem na Pomorzu Nadwiślańskim. Badania Instytutu Archeologii UMK w Toruniu. .
107 Anna Rybarczyk Z historii badań zabytkowych tekstyliów na Pomorzu Gdańskim
131 Aleksander Andrzejewski Badania Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego na terenie Pomorza Wschodniego
139 Tadeusz Grabarczyk Dzieje badań archeologicznych grodów wschodniopomorskichJolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś Badania archeologiczne ośrodka bydgoskiego w południowej części Pomorza Wschodniego
155Anna Siwiak, Wojciech Siwiak Badania archeologiczne na terenie historycznego Pomorza Wschodniego w latach 2000-2010 według danych Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
173 Karolina Blusiewicz, Jerzy Kruppé, Martyna Milewska, Michał Starski Dwadzieścia lat archeologii w mieście i na zamku puckim
187 Mariola Pruska, Agnieszka Krzysiak Historia lęborskiej archeologii
201 Seweryn Szczepański Archeologia w służbie nazistów – czyli rzecz o działalności „Wydziału Wykopalisk” SS-Ahnenerbe na stanowiskach w Starym Dzierzgoniu i Starym Mieście (1935-1937)
221 Ewa Fudzińska Dorobek Muzeum Zamkowego w Malborku w dziedzinie badań Żuław i Dolnego Powiśla
245 Aleksandra Pudło Działalność Działu Archeologii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 269 Danuta Król, Dorota Rudnicka Wpływ działalności konserwatorskiej na rozwój badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim
285 Lech Czerniak Dziesięć lat archeologii na Uniwersytecie Gdańskim. 2002 – 2012
291 Olgierd Felczak, Danuta Król Historia badań nad epoką kamienia Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
299 Renata Wiloch-Kozłowska Działalność prywatnych firm archeologicznych na terenie dawnego województwa gdańskiego i obecnego pomorskiego w latach1989-2010
313 Piotr Fudziński Dzieje badań Muzeum Archeologicznego w Gdańsku nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza na terenie Pojezierza Starogardzkiego
319 Mirosław Fudziński Dzieje badań Muzeum Archeologicznego w Gdańsku nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza na Pojezierzu Kaszubskim
339 Zdzisława Ratajczyk Badania Muzeum Archeologicznego w Gdańsku na stanowiskach wczesnośredniowiecznych z terenu Pomorza Wschodniego
377 Zbigniew Żurawski Żarnowiec – problem konserwatorski
395 Tadeusz Grabarczyk Podsumowanie konferencji
399 Resümee
401 Lista uczestnikówOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania