książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria armie i żołnierze , ofiary wojny
Okres historyczny II Wojna Światowa
Za młodzi na Katyń

Za młodzi na Katyń

Laszczkowski M., Libera P. Rytm
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7399-634-2

Oprawa: twarda
Ilość stron: 391
Wymiary: 170 x 245

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

49.00  21.30 zł


Trudno dziś mierzyć i porównywać konsekwencje niemieckiej i sowieckiej okupacji ziem polskich. Obydwie przyniosły niezwykle dotkliwe straty dla kultury i społeczeństwa, a ich konsekwencje widoczne są do dnia dzisiejszego. Szczególny wymiar mają represje, jakie spotkały obywateli II Rzeczypospolitej z rąk sowieckich.
Wśród ogromnej liczby obywateli polskich, represjonowanych w rozmaity sposób na "nieludzkiej ziemi", byli także studenci. Część z nich zdołała przedostać się do formujących się oddziałów Armii Generała Andersa. Znaleźli się wśród nich żołnierze, którzy walczyli w wojnie obronnej 1939 r. z Niemcami i Sowietami, wojskowi internowani po przekroczeniu granicy polsko-litewskiej i następnie, po zajęciu Litwy przez wojska sowieckie, wysłani do ZSRR, żołnierze internowani przez Armię Czerwoną, aresztowani w trakcie przekraczania granicy niemiecko-sowieckiej, aresztowani na terenie Kresów Wschodnich w trakcie ich sowietyzacji, wreszcie deportowani na w ramach kolejnych wielkich wywózek. Przebywali w więzieniach, łagrach lub jako zesłańcy były zmuszani do pracy w kołchozach. W niniejszej pracy znajdują się ich relacje - ponad 100 niepublikowanych opowieści osób zesłanych na Syberię i do Kazachstanu. Ich autorzy, w momencie wybuchu wojny byli studentami. Celem publikacji jest ukazanie tragicznych losów pokolenia Polski Niepodległej na przyjdzie młodej inteligencji.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania