książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia , starożytność , średniowiecze
Zmiany środowiska i warunków klimatycznych w okresie od schyłkowego paleolitu do końca średniowiecza i ich wpływ na warunki życia człowieka w północnej części Europy Środkowej

Zmiany środowiska i warunków klimatycznych w okresie od schyłkowego paleolitu do końca średniowiecza i ich wpływ na warunki życia człowieka w północnej części Europy Środkowej

Gancarski J. (red.) Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-963219-0-9

Oprawa: twarda
Ilość stron: 452
Wymiary: 160 x 230

Dostępność: Na półce

182.00 zł


Zawsze w dziejach ludzkości środowisko i klimat wpływały na gospodarkę i rozwój. Od czynników tych zależało wiele istotnych z punktu widzenia cywilizacji przedsięwzięć i zachowań. Sam człowiek w pradziejach i w okresie średniowiecza w niewielkim stopniu wpływał na otaczający go świat, np. doprowadzając do wylesienia wielkich przestrzeni, nawadniając lub osuszając teren. Środowisko zmieniało się także pod wpływem niezależnych od człowieka zjawisk o charakterze gwałtownym, np. wybuchów wulkanów czy trzęsień ziemi. W trakcie swojego rozwoju homo sapiens potrafił coraz lepiej wykorzystywać otaczający go ekosystem, który ulegał ciągłym zmianom, co wymuszało na nim określone zachowania, doprowadzające także do przekształceń w kulturze ludzkiej i do jej postępu.

Rekonstrukcja środowiska naturalnego, w tym klimatu, jest bardzo ważna dla odtwarzania różnych aspektów rozwoju i funkcjonowania społeczności ludzkich w pradziejach i średniowieczu. Dlatego też Muzeum Podkarpackie w Krośnie zorganizowało w październiku 2019 roku konferencję naukową Zmiany środowiska i warunków klimatycznych w okresie od schyłkowego paleolitu do końca średniowiecza i ich wpływ na warunki życia człowieka w północnej części Europy Środkowej, która zobrazowała najnowsze wyniki badań, określiła zachodzące wtedy zmiany klimatu i środowiska oraz odbicie tych procesów w społecznościach ludzkich. Konferencja ta pokazała osiągnięcia badaczy pradziejów oraz możliwości, jakie przynoszą badania klimatu i środowiska dla archeologii. I odwrotnie – jakie możliwości daje archeologia badaczom środowiska i klimatu. Niniejsza publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych przez znakomitych znawców tej problematyki, tj. archeologów, geologów, paleobotaników, osteologów, geomorfologów, gleboznawców z Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności oraz ośrodków akademickich i muzeów polskich.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania