książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny wiek XVI - XVIII
Acta Universitatis Lodziensis Folia historica 90

Acta Universitatis Lodziensis Folia historica 90

Studia i szkice z historii XVI-XX wieku Anusik Z. (red.) Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania: 2013
ISBN: 0208-6050

Oprawa: miękka
Ilość stron: 214
Wymiary: 165 x 240

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

26.75 zł


Spis treści:

-Słowo wstępne (Zbigniew Anusik)

-Michał Sierba, Dobra Orla przed przejęciem ich przez Radziwiłłów birżańskich

-Jarosław Pietrzak, "Niebiańscy orędownicy" - w kręgu kultu świętych patronów rodu
Sobieskich i ich peregrynacji

-Jerzy Józef Głowacki, Stosunek konfederacji barskiej do protestantów

-Aneta Stawiszyńska, "Zagonki" jako forma pomocy mieszkańcom Łodzi w czasie I wojny
światowej

-Jan Ratuszniak, Piotrogrodzkie środowisko literackie wobec rewolucji lutowej 1917 r.

-Monika Nowak-Vilela, António Salazar i jego "Nowe Państwo" - geneza, zręby ideowe

-Łukasz Mikła, Niemiecko-sowieckie negocjacje w sprawie traktatu o nieagresji i neutralności z 24 kwietnia 1926 r.

-Paulina Sołuba, "Kwestia żydowska" w działalności ambasadora USA w Berlinie
WilliamaE. Dodda(1933-1937)

-Emilia Anna Kaniuk, Eugenika w doktrynie nazizmu

-Tomasz Helbik, Rząd Franklina D. Roosvelta wobec Francuskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego (czerwiec 1943 -maj 1944 r.)

-Witold Jarno, Władze garnizonowe w Łodzi w latach 1945-1949Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania