książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny wiek XVI - XVIII
Acta Universitatis Lodziensis Folia historica 92

Acta Universitatis Lodziensis Folia historica 92

Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych. Od starozytności do początku XXI wieku Anusik Z. (red.) Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania: 2014
ISBN: 0208-6050

Oprawa: miękka
Ilość stron: 206
Wymiary: 165 x 240

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

32.90 zł


Spis treści:

-Słowo wstępne (Zbigniew Anusik)

-ANNA KOWALCZYK, Jak długo judaizm postrzegany był jako superstitio w pogańskim Imperium Romanum

-MICHAŁ SIERBA, Rewizja daty nadania niepełnego prawa miejskiego Orli

-JERZY JÓZEF GŁOWACKI, Tolerancyjność i fanatyzm szlachty katolickiej w Rzeczypospolitej u progu Oświecenia

-ELIZA KWIATKOWSKA-JEZNACH, Sejmiki lutowe 1792 r. w relacjach „Gazety Narodowej i Obcej” i „Gazety Warszawskiej”

-ANETA STAWISZYŃSKA, Łódzka zieleń w cieniu Wielkiej Wojny

-PRZEMYSŁAW STAWARZ, Internowanie oraz proces żołnierzy legionowych w Marmaros-Sziget w roku 1918 we wspomnieniach księdza pułkownika Józefa Panasia
–kapelana II Brygady Legionów Polskich

JAN RATUSZNIAK, Działalność Aleksandry Kołłontaj w świetle publikacji szwedzkiego
dziennika „Dalpilen. Tidning för Falu län och stad” (1915–1926)

-PAULINA SOŁUBA, Igrzyska olimpijskie w Berlinie w roku 1936 w oczach przebywających w Niemczech Amerykanów

-ALEKSANDRA SYLBURSKA, Kwestia mniejszości węgierskiej w Czechosłowacji, Rumunii i Jugosławii w okresie międzywojennym na łamach "Spraw Narodowościowych" (1927-1939)

-MONIKA NOWAK-VILELA, "Buziaczki dla pana Salazara", czyli obraz portugalskiego dyktatora Antonio Oliveira Salazara w skierowanych do niego listach dzieci i młodzieży (1929-1968). Przegląd materiałów archiwalnych

-MIROSŁAW ROMAŃSKI, Polskie placówki partyjne w USA 1945-1989. analiza w świetle akt KC PZPR

-MAŁGORZATA KARKOCHA, Ludność parafii Rembieszyce po II wojnie światowej w świetle ksiąg metrykalnychOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania