książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Archeologia Polski LVII: 2012 Zeszyt 1-2

Archeologia Polski LVII: 2012 Zeszyt 1-2

praca zbiorowa Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2012
ISBN: 0003-8180

Oprawa: miękka
Ilość stron: 340
Wymiary: 165 x 235

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

59.50 zł


Spis treści:
-Profesor Anna Kulczycka-Leciejewiczowa (1.09.1934-13.08.2011). Szkic do portretu
-Bibliografia prac prof. dr hab. Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej
-Profesor dr hab. Lech Leciejewicz (26.01.1931-23.03.2011)
-Uzupełnienie bibliografii prof. dr. hab. Lecha Leciejewicza za lata 2009-2012

METODY I METODOLOGIA
-Retoryczne środki językowe jako wskaźniki poznawczych badań przeszłości

STUDIA
-Kultura protoneolityczna na Pomorzu w świetle najnowszych badań w Tanowie
-Długie domy społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej: technika podwójnych słupów
-Ośrodki centralne a problem najstarszego "patrymonium" dynastii Piastów
-Z historii czeskiej archeologii średniowiecza. Wykopaliska archeologiczne Ivana Borkowskiego na Placu Loretańskim w Pradze na Hradczanach
-Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu zachodniej Małopolski
-Pochówek konia i szczątki zwierząt z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Jordanowie, woj. lubuskie
-Oblicza współczesnej archeologii w ujęciu porównawczym
-Karta ewidencyjna zabytku - aspekty prawne

RECENZJEOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania