książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny średniowiecze
Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej

Nakład wyczerpany!

Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej

Odkrycia – hipotezy – interpretacje Buko A. Trio
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7436-215-3

Oprawa: twarda
Ilość stron: 494
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Niedostępna

55.30 zł


W archeologii polskiego wczesnego średniowiecza są dokonania różnej rangi. Niektóre z nich mają wszakże wymiar szczególny. To właśnie im została poświęcona niniejsza książka. Chodzi o odkrycia głośne, niekiedy zapomniane, które podzieliły i nadal dzielą środowiska naukowe. Zaprezentowano w niej też problemy będące od lat przedmiotem dyskusji i polemik. Zawarto tu również opinie, które burzą utarte schematy rozumowania, ale jednocześnie otwierają nowe horyzonty poznawcze. Poruszono w niej zagadnienia dotyczące: pochodzenia Słowian, świętych gór i gajów, pogańskich cmentarzy, wielkich kopcy małopolskich, śladów najstarszego pisma, powstania Polski, wczesnośredniowiecznych miast i osad wiejskich, tajemnic grodów i klasztorów, znaków na ceramice. Autor ponadto odkrywa przed nami tajemnice pracy archeologa (dotyczące metod prowadzenia badań oraz źródeł nowych informacji, sposobów interpretacji znalezisk). W publikacji zamieszczono liczne fotografie, mapy, obszerną bibliografię.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania