książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Najstarsze dzieje ziem polskich

Nakład wyczerpany!

Najstarsze dzieje ziem polskich

Ostoja-Zagórski J. Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
Wydanie III
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-7096-554-7

Oprawa: miękka
Ilość stron: 252
Wymiary: 165 x 240

Dostępność: Niedostępna

18.00 zł


Autor podjął próbę zaprezentowania nowego ujęcia najdawniejszych dziejów ziem polskich. W części pierwszej omówił przedmiot i zakres archeologii, typy źródeł archeologicznych, metody badań archeologicznych oraz datowania zabytków archeologicznych. Przedstawił także periodyzację i chronologię starożytnych dziejów ziem Polski. W części drugiej opisał działalność człowieka pradziejowego na etapie gospodarki przyswajalnej i wytwórczej. Omówił: sposoby zdobywania i produkcji środków żywnościowych, zakres wykorzystywanych przez człowieka surowców, formy osad oraz rodzaje różnego typu budynków mieszkalnych i gospodarczych, sposoby transportu i komunikacji, organizację społeczną, kulturę symboliczną. Część trzecia została poświęcona prezentacji przemian kulturowych, zachodzących na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu. W części czwartej autor zajął się zagadnieniami etnicznymi. Uzupełnieniem pracy jest część piąta - encyklopedyczna, w której przedstawiono w formie haseł charakterystykę wszystkich wyróżnianych przez archeologów kultur, występujących w pradziejach i we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania