książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Archeologiczne zeszyty autostradowe. Zeszyt 14

Archeologiczne zeszyty autostradowe. Zeszyt 14

Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Autostrada A1 Poklewski-Koziełł T. (red.) Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63760-13-7

Oprawa: twarda
Ilość stron: 194
Wymiary: 215 x 300

56.00 zł


W książce zawarto wyniki archeologicznych badań ratowniczych na trasie autostrady A1 w gminie Łanięta pod Kutnem. Odkrywki na obszarze ponad 5 ha doprowadziły do ujawnienia dziedzińca folwarcznego z dookolnymi zabudowaniami, następnie szczątków wieży na kopcu otoczonym fosą i wreszcie reliktów wioskowej strefy przyzagrodowej.
Ogrom i różnorodność nieruchomych i ruchomych znalezisk zabytkowych skłoniły inicjujących badania archeologów do wsparcia się badaniami przede wszystkim przyrodniczymi. Dlatego wśród autorów niniejszej książki znajdują się nie tylko humaniści, to znaczy archeolodzy, historyk i numizmatyk, ale również przyrodnicy. Książka ta może w związku z tym służyć jako dobry przykład badań polidyscyplinarnych konkretnego zjawiska historycznego, zakończonych pozytywnym skutkiem.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania