książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Osada w działaniu

Nakład wyczerpany!

Osada w działaniu

Osady ludności kultury przeworskiej w Polsce Środkowej od młodszego okresu przedrzymskiego do okresu wędrówek ludów Skowron J. SNAP Oddział w Poznaniu
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-931388-5-2

Oprawa: miękka
Ilość stron: 251
Wymiary: 210 x 300

63.00 zł


Osada w działaniu to książka o tym jak wyglądała wieś ludności kultury przeworskiej, podstawowa jednostka osadnicza, blisko 2 tysiące lat temu. Przez około siedem stuleci, od schyłku III w.p.n.e., po początki V w.n.e., kulturę tę tworzyły kolejne pokolenia ludzi na znacznych obszarach dzisiejszej Polski.
Na podstawie źródeł archeologicznych z Polski Środkowej i na tle najbliższych terenów środkowoeuropejskiego Barbaricum, autor opisuje struktury zabudowy, funkcje budynków, urządzeń gospodarczych i zastanawia się nad różnicami w wyglądzie poszczególnych osad. Jest to również rzecz o ludziach tamtych czasów: ich zajęciach, wierzeniach i miejscach ostatniego spoczynku. Kontynuując swój wywód autor próbuje też objaśnić jak było zorganizowane i jak działało ówczesne społeczeństwo.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania