książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Autostradą w przeszłość

Autostradą w przeszłość

Katalog wystawy Czopek S. (red.) Mitel
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7667-100-0

Oprawa: twarda
Ilość stron: 302
Wymiary: 220 x 295

Dostępność: Na półce

125.00  95.00 zł


Badania prowadzane na trasach planowanych autostrad są największym jak dotąd przedsięwzięciem polskiej archeologii. W tej publikacji poruszono kilka zagadnień związanych z takimi badaniami, a także zaprezentowano katalog wystawy zorganizowanej przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego i Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.
Katalog obejmuje informacje o 83 stanowiskach archeologicznych, na których prowadzone były badania wykopaliskowe oraz zdjęcia i opisy pochodzących z nich najefektowniejszych i najbardziej reprezentatywnych zabytków, które eksponowane są na wystawie.

Spis treści:

-Archeologia i autostrada. Badania Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w latach 2005-2011
-Osadnictwo starszej i środkowej epoki kamienia na terenach Podkarpacia w świetle badań na trasie autostrady A4 w latach 2005-2011
-Kultura pucharów lejkowatych na podkarpackich lessach. Komentarz do badań "autostradowych"
-Znaczenie archeologicznych badań ratowniczych na trasie planowanej budowy autostrady A4 na odcinku Przeworsk-Radymno dla znajomości problematyki schyłku neolitu i początków epoki brązu
-Wyniki badań "autostradowych" (A4) w zakresie młodszych okresów prahistorycznych
-Osady wczesnosłowiańskie (V/VI-VII w.) na trasie autostrady A4 w południowo-wschodniej Polsce
-Wczesnośredniowieczna wieś na stanowisku 3 w Żykowie, pow. dębicki
-KatalogOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania