książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria fortyfikacje i podziemia
Okres historyczny wiek XVI - XVIII
Plany twierdzy Kamieniec Podolski do 1795 roku

Nakład wyczerpany!

Plany twierdzy Kamieniec Podolski do 1795 roku

Opyrchał L. DiG
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-286-0175-8

Oprawa: twarda
Ilość stron: 284
Wymiary: 210 x 300

Dostępność: Niedostępna

73.50 zł


Plany zostały podzielone na trzy grupy, co wynikało z historii twierdzy. Pierwsza grupa objęła plany wykonane do 1672 r., czyli do momentu zdobycia Kamieńca Podolskiego przez wojska osmańskie. Druga grupa — plany wykonane w okresie okupacji tureckiej, czyli w latach 1672–1699. W skład trzeciej, najliczniejszej grupy, wchodzą plany wykonane po odzyskaniu twierdzy w 1699 r. do jej utraty na rzecz Rosji w trakcie II rozbioru Polski w 1793 r.
Zostały one ułożone w kolejności według daty ich powstania, często tylko domniemanej. Nadane są im kolejne numery. Wiele z tych planów jest na sobie wzorowanych i te starałem się ułożyć w kolejności obok siebie. W XVII i XVIII w. nie istniało pojęcie „prawa autorskiego”. Jeżeli jakiś wydawca wchodził w posiadanie płyty z miedziorytem, to obowiązującym wówczas zwyczajem było zatarcie nazwiska poprzedniego właściciela, często autora miedziorytu, i wpisanie na to miejsce swojego. Jeżeli kolejny plan został odbity z tej samej płyty, na której wprowadzono tylko niewielkie zmiany, to najczęściej było to nazwisko autora, wtedy nadawano im podpunkty, np. plany o numerach: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 itd. Niektóre miedzioryty były kopiowane, czyli rytowane od nowa. Wtedy takiemu planowi nadawałem odrębny numer.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania