książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Chronologia przemian kulturowych w dobie przełomu starszego i młodszego okresu przedrzymskiego na Niżu Polskim

Chronologia przemian kulturowych w dobie przełomu starszego i młodszego okresu przedrzymskiego na Niżu Polskim

Grygiel M. Fundacja Badań Archeologicznych K.Jażdżewskiego
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-948140-2-1

Oprawa: miękka
Ilość stron: 824
Wymiary: 195 x 275

Dostępność: Na półce

123.50 zł


1. Wstęp. Zarys problematyki
2. Chronologia przedmiotów metalowych i szklanych ze schyłku starszego i początku młodszego okresu przedrzymskiego odkrytych na Niżu Polskim: Zapinki wczesnolateńskie, zapinki o konstrukcji środkowolateńskiej, inne formy zapinek z przełomu starszego i młodszego okresu przedrzymskiego, ozdoby obręczowe, szpile, metalowe elementy pasa, uzbrojenie,inne zabytki
3.Uwagi o chronologii cermiki występującej w starszym okresie przedrzymskim i na początku młodszego okresu przedrzymskiego na Niżu Polskim
4. Podsumowanie. Ogólna periodyzacja materiałów z końca starszego okresu przedrzymskeigo o początku młodszego okresu przedrzymskiego z obszaru Niżu Polskiego
5.Zakończenie. Chronologia przemian kulturowych na Niżu Polskim na przełomie starszego i początku młodszego okresu przedrzymskiegoOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania