książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Kultury pamięci, kultury zapomnienia

Kultury pamięci, kultury zapomnienia

Osady pierwszych rolników w percepcji młodszych ugrupowań. Studium wybranych przypadków Pyzel J. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-7865-664-7

Oprawa: miękka
Ilość stron: 265
Wymiary: 150 x 210

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

32.60 zł


Książka podejmuje temat przeszłości, pamięci zbiorowej i historyczności w pradziejach, w okresie wczesnego neolitu. Zagadnienie to przedstawiono dla tzw. młodszych kultur naddunajskich V tysiąclecia w Europie Środkowej. Społeczności te w rozmaity sposób odnosiły się do fizycznych pozostałości osad najwcześniejszych rolników z VI tysiąclecia, zaliczanych do kultury ceramiki wstęgowej rytej.

Do badań szczegółowych zostały wybrane trzy regiony: Nadrenia Północna, Saksonia-Anhalt i Kujawy, dla których przeprowadzono analizy osadnicze na poziomie makro- i mikroregionalnym, z uwzględnieniem wyników wybranych szerokopłaszczyznowych ratowniczych badań wykopaliskowych. Odnotowane przypadki pozytywnych i negatywnych odniesień do przeszłości omówiono na szerokim tle studiów nad przeszłością w przeszłości, co włącza tym samym badania nad początkami gospodarki wytwórczej w Europie Środkowej do prowadzonego obecnie w naukach historycznych i społecznych dyskursu pamięci.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania