książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Cmentarzyska - relacje społeczne i międzykulturowe

Cmentarzyska - relacje społeczne i międzykulturowe

Dzieduszycki W. (red.), Wrzesiński J. (red.) UNI-DRUK
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61845-17-1

Oprawa: miękka
Ilość stron: 167
Wymiary: 165 x 235

Dostępność: Na półce

42.00 zł


Niniejsza publikacja jest owocem siedemnastych Funeraliów Lednickich, jakie w maju 2014 r. odbyły się na terenie Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy. Nadrzędnym celem lednickich spotkań funeralnych jest integracja środowiska badawczego zajmującego się badaniami i analizą zjawisk funeralnych oraz wymiana doświadczeń archeologów i antropologów.

Spis treści:
-Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Relacje społeczne i międzykulturowe na cmentarzyskach — wprowadzenie, s. 7–9.

Część pierwsza. Metody i interpretacje

-Jacek Kowalewski, Antropologia kulturowa wobec zadania prahistorii, s. 13–19.
-Wojciech Branicki, Ewelina Pośpiech, Nowe możliwości analizy starego DNA w badaniach antropologicznych, s. 21–29.
-Hanna Mańkowska-Pliszka, Urszula Okularczyk, Halina Przychodzień, Aleksandra Pliszka, Barbara Brodziak-Dopierała, Sylwia Tarka, Średniowieczne pochówki z Ponidzia. Badania antropologiczne i toksykologiczne, s. 31–35.

Część druga. Otoczenie i świat

-Jacek Woźny, Cmentarzyska w czasie i przestrzeni, s. 39–44.
-Barbara Kwiatkowska, Jacek Szczurowski, Elementy obrządku pogrzebowego na różnych typach cmentarzysk, s. 45–58.
-Sergij A. Balakin, Oleksij V. Zazhyhalov, Daria V. Finadorina, Nekropola klasztoru Wozneseńskiego w Kijowie XVII–XVIII w., s. 59–68.
-Patryk Chudzik, Topografia nekropoli tebańskiej w okresie Średniego Państwa. Społeczne aspekty podziału, s. 69–77.

Część trzecia. Grób jako fenomen kulturowy

-Arkadiusz Sołtysiak, Hermeneutyka grobu i zdrowy rozsądek. Trzy przykłady z Mezopotamii, s. 81–87.
-Arkadiusz Marciniak, Śmierć, grób i zmarły w tworzeniu i przekształcaniu systemów religijnych w neolicie Bliskiego Wschodu. Przypadek osady w Çatalhöyük, s. 89–100.
-Katarzyna Kierończyk, Mumifikacja na ziemiach polskich w kontekście kulturowym i środowiskowym, s. 101–117.

Część czwarta. Problem chrześcijaństwa

-Przemysław Wiszewski, Historyczne refleksje nad chrystianizacją Polski w kontekście funeralnym, s. 121–127.
-Przemysław Urbańczyk, Jak (s)chowano pierwszych polskich chrześcijan?, s. 129–142.
-Marek Florek, Kilka uwag o zmianie słowiańskiej obrzędowości pogrzebowej na ziemiach polskich (przejściu od ciałopalenia do inhumacji) i jej związkach z recepcją chrześcijaństwa, s. 143–149.
-Jerzy Sikora, Początki inhumacji w Polsce pierwszych Piastów. Jak wczesne?, s. 151–164.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania