książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Dwór wobec wojny

Dwór wobec wojny

Borowiak S. (red.) Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Rok wydania: 2021
Seria: Studia i materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
ISBN: 978-83-960693-3-8

Oprawa: twarda
Ilość stron: 376
Wymiary: 215 x 215
Tom: IX

Dostępność: Na półce

68.00 zł


Liczny udział wybitnych badaczy przedmiotu umożliwił ukazanie tematu doświadczeń wojennych warstwy ziemiańskiej w szerokim kontekście przestrzennym (prócz Wielkopolski i terenów Polski centralnej poczesne miejsce w tomie zajmują artykuły poświęcone sytuacji ziemiaństwa na Ziemiach Zabranych) i czasowym - od wojen dziewiętnastowiecznych, poprzez obfity blok tekstów poświęconych Wielkiej Wojnie, aż po dramat II wojny światowej. Różnorodność zainteresowań i metod badawczych autorów sprawiła, że w tomie znajdziemy zarówno artykuły przekrojowe, poświęcone sytuacji całej interesującej nas warstwy społecznej, jak i tekstu poświęcone analizie wybranych źródeł czy wreszcie wojennym losom pojedynczych osób i rodzin.

SPIS TREŚCI:
Wprowadzenie
Adam Paczuski, Pospolite ruszenie szlachty polskiej w 1806/1807 r. na przykładzie powstania województwa inowrocławskiego pod dowództwem Kazimierza Albina Sokołowskiego
Dariusz Nawrot, Dwór litewski w epoce wojny 1812 r. Konfrontacja źródeł z obrazem pióra Adama Mickiewicza
Ewa Siejkowska-Askutja, Udział braci Mielżyńskich w powstaniu listopadowym i jego upamiętnienie w formie portretów w mundurach Wojska Polskiego
Wiesław Caban, Dwór ziemiański w Królestwie Polskim wobec powstania styczniowego
Roman Jurkowski, "Tu u mnie spokojnie, tu Niemcy nigdy nie zajadą" Polscy ziemianie z ziem białoruskich wobec wybuchu Wielkiej Wojny
Jarosław Kita, Wielka wojna w refleksji Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna
Tadeusz Epsztein, Początek I wojny światowej na Lubelszczyźnie w relacji Antoniny z Brzezińskich Kołaczkowskiej ze Strzyżewic
Ewelina Maria Kostrzewska, Między dzielnością a traumą. Ziemiański Królestwa Polskiego wobec I wojny światowej
Agnieszka Salamon-Radecka, Wielkopolski artysta-ziemianin wobec wydarzeń Wielkiej Wojny. Obrazy Jerzego Hulewicza (1886-1941) o tematyce wojennej w świetle zachowanych źródeł
Kazimierz Karolczak, Codzienność dworu ziemiańskiego w latach drugiej wojny światowej
Agnieszka Łuczak, Wielkopolskie ziemiaństwo podczas drugiej wojny światowej
Marcin K. Schirmer, Ziemiaństwo grójeckie w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945
Stanisław Borowiak, Pałac w Dobrzycy i losy jego właścicieli podczas II wojny światowej
Piotr A. Czyż, Różanka i Adampol - rezydencje włodawskiej linii Zamoyskich w czasie obu wojen światowych. Wyjątki z dzienników i relacji wspomnieniowych
Dyskusja
Noty o autorachOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania