książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie

Nakład wyczerpany!

Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie

Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej Kurasiński T. (red.), Skóra K. (red.) Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania: 2014
Seria: Acta Archaeologica Lodziensia
ISBN: 0065-0986

Oprawa: miękka
Ilość stron: 238
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Niedostępna

49.00 zł


Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra – Słowo wstępne
Marcin S. Przybyła – Społeczne hierarchie i archeologiczne rankingi grobów. Dyskusja w oparciu o analizy dwóch cmentarzysk z końca epoki brązu w Polsce południowej
Jacek Woźny – Przestrzeń cmentarzysk pradziejowych w teorii i praktyce archeologicznej
Katarzyna Czarnecka – W środku paradnej tarczy. Ciekawy grób z cmentarzyska kultury przeworskiej w Czersku, pow. Piaseczyński
Kalina Skóra – Trup nieobecny?....czyli o brakujących szczątkach kostnych w grobach kultury wielbarskiej
Joanna Zagórska-Telega, Jacek Pikulski – Uwagi na temat rozplanowania przestrzennego cmentarzyska w Michałowicach. Możliwości interpretacji funkcji obiektów rowkowych
Elżbieta Dąbrowska – W kościele czy poza kościołem – lokalizacja pochówków w Polsce piastowskiej
Michał Dzik – Uwagi o funkcji i symbolice konstrukcji wczesnośredniowiecznych grobów w obudowach kamiennych
Leszek Gardeła, Kamil Kajkowski – Groby podwójne w Polsce wczesnośredniwoiecznej. Próba rewaluacji
Andrzej Janowski – Przestrzeń rozświetlona. Znaleziska swiec i wosku w grobach komorowych na terenie Europy Środkowowschodniej
Joanna Kalaga – Groby z płytami na cmentarzysku przy kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Wiślicy. Aspekt archeologiczny i społeczny
Andrzej Krzyszowski – Naczynia ceramiczne i wiaderka klepkowe z wczesnopiastowskiego cmentarzyska w Sowinkach k. Poznania
Tomasz Kurasiński – Grotem w dół, grotem w górę. Deponowanie włóczni w grobach wczesnośredniowiecznych na ziemiach polskich
Marian Rębkowski – Cmentarz w chrześcijańskiej przestrzeni średniowiecza
Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński – Kto się nie leci, zrobi złoto w kamieni. Osełka w grobach wczesnego średniwoiecza
Paweł Duma – Groby przestępców na Śląsku w świetle najnowszych badań archeologicznychOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania