książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Struktura społeczna ludności kultury wielbarskiej

Struktura społeczna ludności kultury wielbarskiej

Skóra K. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63760-62-5

Oprawa: miękka
Ilość stron: 328
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Na półce

99.90 zł


Od Autorki:
"W literaturze dotyczącej problematyki społecznej okresu rzymskiego na ziemiach polskich na pierwszym miejscu znajdowała się kultura przeworska. Prawdopodobnym powodem marginalizacji tej tematyki w przypadku kultury wielbarskiej mógł być jej specyficzny asortyment wyposażenia grobowego zmarłych. Jej rytuały funeralne miało kształtować w zasadniczy sposób "tabu", eliminujące ze strefy sepulkralnej elementy uzbrojenia czy wyspecjalizowane narzędzia, co oznacza trudności w przypadku podejmowanych rekonstrukcji różnych sfer aktywności społecznej. Przedstawiona rozprawa jest pierwszym podsumowaniem dotychczasowego stanu wiedzy na temat struktury społecznej kultury wielbarskiej. Próba odtworzenia jej obrazu została podjęta na podstawie materiałów z cmentarzysk, ze świadomością ograniczeń, jakie zawiera ten swoisty typ źródła archeologicznego. W książce zaprezentowano społeczność "wielbarską" także w świetle badań antropologii fizycznej, z akcentem na kwestie istotne z perspektywy rekonstrukcji relacji społecznych. Rozpoznanie niektórych problemów ma wprawdzie charakter wstępny, ale pokazuje szerokie perspektywy poznawcze w miarę upowszechnienia nowych metod badania przeszłości"Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania