książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego zachodniej Wielkopolski w świetle badań palinologicznych

Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego zachodniej Wielkopolski w świetle badań palinologicznych

Okuniewska-Nowaczyk I. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66463-59-2

Oprawa: miękka
Ilość stron: 296
Wymiary: 210 x 300

Dostępność: Na półce

73.50 zł


Od Autorki

Wstęp

1. Wprowadzenie

1.1. Stan badań palinologicznych w zachodniej Wielkopolsce

1.2. Charakterystyka geograficzna obszaru badań

1.2.1. Położenie geograficzne

1.2.2. Hydrologia

1.2.3. Klimat

1.2.4. Gleby

1.2.5. Współczesna roślinność

1.3. Metodyka badań

1.3.1. Prace terenowe

1.3.2. Prace laboratoryjne i kameralne

2. Datowanie radiowęglowe

3. Prezentacja stanowisk – analiza źródeł palinologicznych na tle danych geomorfologicznych i geologicznych

3.1. Region Lubska

3.1.1. Chełm Żarski

3.1.2. Guzów

3.1.3. Jasień

3.1.4. Osiek

3.1.5. Jezioro Płytkie

3.1.6. Suchodół

3.1.7. Wicina

3.2. Region Sulechowa

3.2.1. Kopanica

3.2.2. Liny

3.2.3. Pomorsko

3.2.4. Smolno Wielkie

3.2.5. Wojnowo

4. Zmiany środowiska przyrodniczego zapisane w formach i osadach

4.1. Wybrane zagadnienia procesu sedymentacji i wiek analizowanych osadów

4.2. Problem regionalnego zróżnicowania czasu powstawania i zaniku zbiorników akumulacji biogenicznej w regionach Lubska i Sulechowa

5. Badania archeologiczne w regionach Lubska i Sulechowa.

Wybrane zagadnienia

5.1. Ślady pobytu i osadnictwa z epoki kamienia w zachodniej Wielkopolsce

5.2. Ślady pobytu i osadnictwa z epoki brązu, z okresu halsztackiego epoki

żelaza i wczesnolateńskiego w zachodniej Wielkopolsce

5.3. Ślady pobytu i osadnictwa z młodszego okresu przedrzymskiego i rzymskiego w zachodniej Wielkopolsce

5.4. Osadnictwo wczesnośredniowieczne w zachodniej Wielkopolsce

Podsumowanie

6. Historia roślinności w późnym Glacjale i Holocenie w regionach Lubska i Sulechowa odzwierciedlona w diagramach palinologicznych

6.1. Późny Glacjał

6.1.1. Pre Allerod

6.1.2. Allerod

6.1.3. Młodszy Dryas

6.3. Holocen

6.3.1. Faza Preborealna

6.3.2. Faza Borealna

6.3.3. Faza Atlantycka

6.3.4. Faza Subborealna

6.3.5. Faza Subatlantycka

7. Wybrane aspekty aktywności antropogenicznej w okolicach Lubska i Sulechowa w świetle badań przyrodniczych na tle danych archeologicznych i etnograficznych

8. Podsumowanie

Bibliografia

History of natural and cultural environment of western Wielkopolska in the light of palynological studiesOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania