książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo , kolekcje
Okres historyczny archeologia , starożytność
Styl Nidajno

Styl Nidajno

Źródła, inspiracje i przykłady rzymsko-barbarzyńskiej koncepcji zdobniczej z późnej starożytności Rzeszotarska-Nowakiewicz A. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66463-58-5

Oprawa: miękka
Ilość stron: 256
Wymiary: 210 x 300

Dostępność: Na półce

78.80 zł


OD AUTORKI

ROZDZIAŁ 1: WSTĘP

1.1. Cel i zakres pracy

1.2. Styl i analiza stylistyczna – wprowadzenie

1.3. Stan badań nad problematyką stylów zdobniczych w środkowo- i północnoeuropejskim Barbaricum i nad kulturowym kontekstem ich funkcjonowania w późnej starożytności

ROZDZIAŁ 2: HISTORIA ROZPOZNANIA STANOWISKA.

2.1. Do roku 2010

2.2. Od roku 2010

ROZDZIAŁ 3: PODSTAWA MATERIAŁOWA

3.1. Ogólna charakterystyka znalezisk z Nidajna

3.2. Katalog znalezisk będących podstawą definicji stylu Nidajno

Nr 1. Sprzączka ze skuwką

Nr 2. Fragment sprzączki

Nr 3. Okucie ze wzorem zoomorficznym („okucie z lwem”)

Nr 4. Okucie ze wzorem zoomorficznym („okucie z parą zwierząt”)

Nr 5. Okucie ze wzorem zoomorficznym („okucie z ogonem”)

Nr 6. Okucie ze wzorem geometrycznym

Nr 7. Duże okucie ze wzorem zoomorficznym („okucie z bestiami”)

Nr 8. Duże okucie ze wzorem antropo- i zoomorficznym („okucie palmetowe”)

Nr 9. Okucie z uszkiem

Nr 10. Rozdzielacz rzemieni

3.3. Zestaw wydzielonych zabytków towarzyszących, niebędących wyznacznikami stylu Nidajno

Nr 11. Złote okucie szyjki pochwy miecza

Nr 12. Złote okucie jelca miecza

Nr 13. Pacior mieczowy z kwarcytu

Nr 14. Srebrna, złocona figurka ptaka na żelaznej tulei

Nr 15. Fragment srebrnej, pozłacanej falery

Nr 16. Srebrna sprzączka ze skuwką

3.4. Technologia wykonania paradnych przedmiotów z Nidajna

Niello

ROZDZIAŁ 4: ANALIZA STYLISTYCZNA

4.1. Technologiczne i warsztatowe elementy stylistyki

4.1.1. Stemple

4.1.2. Zestawienie różnokolorowych powierzchni – efekt wielobarwności

4.2. Analogie stylistyczne

4.2.1. Okucia pasów z Barbaricum

4.2.2. Okucia rzymskich oficerskich pasów wojskowych (cingula)

4.2.3. Okucia rzymskich pochew mieczy z niello

ROZDZIAŁ 5: Analiza ikonograficzna

5.1. Okucie palmetowe (nr 8)

Motyw palmety

Motyw wolut z ptasimi głowami rozciągniętej skóry zwierzęcej

Symbolika tarcz i skóry zwierzęcej

Motyw ludzko-końskiej hybrydy

Gryllos klasyczny

Gryllos jako motyw zdobniczy wyposażenia paradnego

Motyw figuralnych przedstawień antropomorficznych w aedicula

Motyw lunarny

5.2. Okucie z pięcioma bestiami (nr 7)

Motyw gonitwy zwierząt / polowania

Elementy wojskowego wyposażenia osobistego

Naczynia prowincjonalnorzymskie

Elementy paradnego wyposażenia z motywem gonitwy zwierząt w kontekście wyrobów barbarzyńskich

Motyw „smoka”

5.3. Okucia z wyobrażeniami zoomorficznymi

Motyw lwów

Motyw ryby

Motyw ptaków

5.4. Symbolika przedstawień

5.5. Konkluzje

ROZDZIAŁ 6: Analiza wydzielonych zabytków towarzyszących

6.1. Złote okucia miecza

6.2. Figurka ptaka

6.3. Falera pudełkowa

6.4. Sprzączka z ramką o graniastym przekroju

6.5. Rozdzielacz rzemieni

ROZDZIAŁ 7: Funkcja i użycie okuć z Nidajna
ROZDZIAŁ 8: Datowanie elementów paradnego wyposażenia z Nidajna

8.1. Sprzączki dekorowane

8.2. Inne sprzączki

8.3. Zapinki

8.4. Ostroga

ROZDZIAŁ 9:

Styl Nidajno jako zjawisko kulturowe i artystyczne: definicja stylu

ROZDZIAŁ 10: Styl Nidajno: geneza zjawiska, zasięg i skala jego oddziaływania, skutki kulturowej interakcji w Barbaricum

10.1. Kontynuacja w sztuce prowincjonalnorzymskiej?

10.2. Kontynuacja w sztuce barbarzyńskiej (germańskiej)?

10.3. Kulturowy i polityczny kontekst pojawienia się zestawu z Nidajna na Mazurach i szlaki komunikacyjne w tej części Barbaricum w starożytności

10.4. Skutki pojawienia się fenomenu z Nidajna na Mazurach dla środowiska bałtyjskiego i germańskiego

Skutki społeczne u Bałtów

Problem kontynuacji rytuału

Późniejsze kontakty grupy olsztyńskiej

ZAKOŃCZENIE I POSTULATY BADAWCZE BIBLIOGRAFIA

SUMMARY

Introduction
History of study of the site
Material basis
Stylistic analysis
Iconographic analysis
Analysis of separate accompanying artefacts
The function of fittings from Nidajno
Chronology of the finds from Nidajno
The Nidajno style as a cultural and artistic phenomenon. Style definitione
The Nidajno Style: the context of the birth of the phenomenon, the scope and scale of its impact, the effects of cultural interaction in Barbaricum
INDEKS GEOGRAFICZNY

INDEKS OSOBOWY

INDEKS ETNONIMÓW

INDEKS TEONIMÓWOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania