książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej

Nakład wyczerpany!

Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej

rzemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu Fudziński M. (red.), Paner H. (red.) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-85824-62-6

Oprawa: miękka
Ilość stron: 370
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Niedostępna

29.90 zł


Spis treści
Wstęp
7 Einleitung
9 Jerzy Kmieciński Funkcja archeologii w rozwoju myśli politycznej i edukacji narodowej. Pożytki i zagrożenia
11 Adam Cieśliński Stan i perspektywy badań nad nekropolami kurhanowymi kultury wielbarskiej . . . . 17 Bartosz Kontny, Zofia Ogonowska, Mirosław Pietrzak Nierzymski trop. Niezwykły pas z Pruszcza Gdańskiego, stan. 5, grób 26
31 Magdalena Mączyńska Badania stanowisk bagiennych przy cmentarzysku kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, pow. Kartuzy
43 Adam Ostasz Osada kultury oksywskiej i wielbarskiej w Lipiankach, gm. Kwidzyn, stan. 3 (część I – źródła nieruchome)
51 Anna Strobin Osada kultury oksywskiej i wielbarskiej w Lipiankach, gm. Kwidzyn, stan. 3 (część II – źródła ruchome)
125 Jolanta Szałkowska-Łoś Wybrane pochówki rejestrowane na cmentarzysku w Zakrzewskiej Osadzie, gm. Więcbork – przyczynek do poznania kontaktów ponadregionalnych kultury wielbarskiej . 195 Małgorzata Kurzyńska Ponadregionalne elementy kulturowe uchwycone na cmentarzyskach kultury wielbarskiej w późnym okresie wpływów rzymskich i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów w północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej
213 Joanna Struwe Ceramika wykonana przy pomocy koła garncarskiego jako przejaw kontaktów ponadregionalnych na osadzie społeczności kultury wielbarskiej w Warlubiu (pow. świecki)
233 Ewa Fudzińska, Piotr Fudziński Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej na prawobrzeżnym Powiślu w świetle badań cmentarzyska w Nowym Targu i mikroregionu nowotarskiego
239 Andrzej Michałowski, Milena Teska, Daniel Żychliński Interakcje chronologiczno-terytorialne w południowo-zachodniej strefie kultury wielbarskiej
257 Jarosław Lewczuk Kultura wielbarska na Środkowym Nadodrzu
277 Marek Olędzki Cmentarzysko w Mnichu koło Kutna (stanowisko 1) i jego kulturowe tło
289 Marcin Woźniak Uwagi o chronologii późnej fazy kultury wielbarskiej w świetle materiałów z północnego Mazowsza.
311 Barbara Niezabitowska-Wiśniewska Ulów, stanowisko 7 – nowe cmentarzysko kultury wielbarskiej na Roztoczu Środkowym – z badań nad kontaktami kultury wielbarskiej i kultury czerniachowskiej
331 Magdalena Mączyńska Podsumowanie konferencji
363 Zusammenfassung der tagungOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania