książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Kultura przeworska / Przeworsk Culture


Chwilowy brak pozycji!

Kultura przeworska / Przeworsk Culture

Procesy przemian i kontakty zewnętrzne Praca zbiorowa Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8142-755-5

Oprawa: twarda
Ilość stron: 588
Wymiary: 205 x 300

Dostępność: Niedostępna

57.80 zł


Tom, który oddajemy obecnie do rąk Czytelników to 25 autorskich wypowiedzi, oryginalnych i w przewadze nowatorskich, zachowujących przy tym najwyższe standardy naukowe. Łączy je wspólna tematyka, jaką stanowią przemiany i transformacje dotyczące społeczności kultury przeworskiej oraz jej relacje z innymi środkowoeuropejskimi populacjami i kulturami obejmowanymi umownym określeniem Barbaricum. Polecając nasz wspólny autorski trud, mamy nadzieję, iż prezentowane treści nie tylko wzbudzą zainteresowanie Czytelników, ale też staną się zaczynem dalszych przemyśleń i studiów oraz zachęcą do aktywnego podejmowania tak pożądanych w nauce dyskusji.

The volume we currently present to our readers is 25 works of authorship, original and mostly innovative, while maintaining the highest scientific standards. They share a common theme of changes and transformations regarding the Przeworsk culture community and its relations with other Central European populations and cultures covered by the conventional term Barbaricum. Recommending our joint authoring effort, we hope that the presented content will not only arouse the readers’ interest, but it will also become a leaven for further reflection and studies, as well as encourage active discussions such desirable in science.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania