książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny średniowiecze
Najstarsze państwo Piastów - rezultat przełomu czy kontynuacji?

Nakład wyczerpany!

Najstarsze państwo Piastów - rezultat przełomu czy kontynuacji?

Studium archeologiczne Kara M. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-89499-59-2

Oprawa: twarda
Ilość stron: 407
Wymiary: 210 x 300

Dostępność: Niedostępna

59.00 zł


W książce podjęto próbę przedstawienia procesów państwotwórczych na obszarze Wielkopolski, związanych z formowaniem się najstarszego państwa Piastów. Wnioski oparto na analizie źródeł archeologicznych, które posłużyły do rekonstrukcji zjawisk kulturowych, społecznych i osadniczych. Wykorzystano też wyniki badań teoretycznych i porównawczych. Autor odniósł się również do ustaleń historiografii. Uzyskany obraz początków Polski odbiega od dawniejszych propozycji mediewistów, którzy najstarsze państwo Piastów uznają za rezultat długiego procesu ewolucyjnego, głównie o charakterze społeczno-gospodarczym i politycznym. Wyniki przeprowadzonych studiów sugerują, iż proces formowania się monarchii został zapoczątkowany przez ród Piastów, który bazując na ugodzie społecznej i umiejętnie wykorzystując zagrożenie wspólnot lokalnych ze strony sąsiadów, zbudował w pierwszej połowie X w. w granicach Wysoczyzny Gnieźnieńskiej oraz we wschodniej części Wysoczyzny Poznańskiej stabilną domenę patrymonialną, zalążek Gnezdum Civitas, czyli późniejszej Polski.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania