książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny przekrojowe
Ogień - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony

Nakład wyczerpany!

Ogień - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony

Jaszewska A. (red.), Michalak A. (red.) Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-9213-74-7-4

Oprawa: miękka
Ilość stron: 474
Wymiary: 210 x 300

Dostępność: Niedostępna

70.00 zł


Tom prezentuje materiały z konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski we współpracy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry oraz Archäologische Gesellschaft in Berlin und Brandenburg.Ogień – ten ujarzmiony – to fundament naszej cywilizacji. Jej rozwój rozpoczął się od momentu opanowania przez człowieka sztuki podtrzymywania ognia a wkrótce sztuki jego rozniecania. Pierwotnie wykorzystywany jako źródło ciepła i światła, przyczynił się do rozwoju rzemiosła, ewoluującego od najprostszych rozwiązań po formy bardziej rozwinięte, wykorzystywane w wielu gałęziach gospodarki. Dzięki badaniom archeologicznym rejestrujemy materialne pozostałości aktywności ludzkiej, szczególnie tej związanej z ogniem ujarzmionym, służącym człowiekowi, ale także tym nieujarzmionym – niszczącym jego dokonania. Mamy możliwość obserwowania rozwoju dziedzin, w których wykorzystuje się ogień – od form najbardziej prymitywnych poczynając. Ta powszechność ognia w życiu człowieka była inspiracją dla wielu ciekawych wystąpień.Spis treści:

Wprowadzenie (s. 9)Ogień w przestrzeni duchowej

Paweł Jarosz, Ogień w obrządku pogrzebowym ludności kultury ceramiki sznurowej w dorzeczu górnej Wisły, górnego Dniestru i Cisy (s. 13-22)

Stanisław Wilk, Elżbieta Haduch, Anita Szczepanek, Ewa Koszowska, Joanna Trąbska, Groby z nadpalonymi szkieletami z cmentarzyska kultury złockiej w Książnicach, woj. świętokrzyskie (s. 23-54)

Krzysztof Socha, Znaczenie ognia w megalitycznym obrządku pogrzebowym społeczności kultury pucharów lejkowatych. Próba interpretacji na wybranych przykładach (s. 55-78)

Ines Beilke-Voigt, Bronzezeitliche Feuerstellenreihen – Kochgruben, Totenfeuer oder Kultplätze? (s. 79-94)

Julia Orlicka-Jasnoch, Uwagi na temat roli kadzielnic w grobach ciałopalnych grupy białowickiej kultury łużyckiej (s. 95-115)

Daniel Żychliński, Ogień w obrzędowości pogrzebowej w okresie wpływów rzymskich w Wielkopolsce (s. 117-121)

Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski, W ogniu stosu pogrzebowego. Źródła antropologiczne i paleobotaniczne z cmentarzyska kultury bogaczewskiej z okresu wpływów rzymskich w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (s. 123-132)

Elżbieta Jaskulska, W ogniu stosu pogrzebowego. Analiza rytuału pogrzebowego na podstawie stopnia przepalenia szczątków z cmentarzyska kultury bogaczewskiej z okresu wpływów rzymskich w Paprotkach Kolonii (s. 133-141)

Krzysztof Szostek, Anita Szczepanek, Rekonstrukcja diety i paleostratygrafii społecznej ludności kultury przeworskiej z Opatowa w świetle analiz chemicznych materiału odontologicznego – badania modelowe (s. 143-157)

Mirosław Ciesielski, Ein Scheiterhaufen oder rituelle Feuerstelle? Ein Objekt der Wielbark-Kultur von dem Gräberfeld in Jordanowo, Wojewodschaft Lubuskie (s. 159-167)

Andrzej Krzyszowski, Kultfeuerstellen der römischen Kaiserzeit oder frühmittelalterliche Gräber des Typs Alt Käbelich – erste Ergebnisse der Ausgrabungen in Wilanów, Fpl. 12, Gem. Kamieniec, Woj. Wielkopolskie, in den Jahren 2006 und 2007 (s. 169-187)

Adriana Ciesielska, Rola ognia w obrzędowości Słowian Zachodnich (s.189-193)

Ogień w przestrzeni materialnej

Joanna Trąbska, Przepalone „ochry”: problemy identyfikacji i określenia temperatur (paleolit) (s. 197-203)

Eike Gringmuth-Dallmer, Gezähmtes Feuer – Energiespender durch die Jahrtausende (s. 205-214)

Maciej Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Piece garncarskie z osady ludności kultury łużyckiej w Szymanowicach, pow. legnicki, woj. dolnośląskie, stan. 1 (A4-19) (s. 215-222)

Paweł Stachowiak, Hutnictwo żelaza na terenie polskiej części Dolnych Łużyc w okresie lateńskim oraz wpływów rzymskich – przegląd stanowisk (s. 223-233)

Rene Bräunig, Die Ofenanlagen und der Hausgrundriß von Gross Machnow, Lkr. Teltow-Fläming (s. 235-255)

Błażej Muzolf, Przemysław Muzolf, Bieniądzice, stan.5, gm. Wieluń, woj. łódzkie – największe „piecowisko” kultury przeworskiej w Polsce (s. 257-271)

Andrzej Michałowski, Artur Sobucki, Piece wapiennicze z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich w Wielkopolsce (s. 273-310)

Magdalena Szymczyk, Wstępna interpretacja funkcji palenisk z osady wielokulturowej w Parnicy, stan. 8, woj. zachodniopomorskie (s. 311-327)

Felix Biermann, Andreas Kieseler, Dominik Nowakowski, Od ogniska do zniszczenia pożarem. Grodzisko w Klenicy, gm. Bojadła w świetle wyników nowych badań wykopaliskowych (s. 329-348)

Piotr Gunia, Bartłomiej Gruszka, Technologia i zaplecze surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki użytkowej ze stanowiska 4 w Klenicy w świetle badań petrograficznych (s. 349-369)

Arkadiusz Michalak, Ogień zaklęty w orężu. Perspektywy badań nad technologią produkcji późnośredniowiecznego uzbrojenia na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim (s. 371-391)

Czesław August, Joanna Chudziak, Piotr Gunia, Temperatura wypału ceramiki budowlanej z późnośredniowiecznego Wrocławia w świetle badań fazowych (s. 393-405)

Andrzej Szpunar, Barbara Szpunar, Piec do wypieku chleba z Tarnowa, woj. małopolskie (s. 407-428)

Łukasz Gil, Grzegorz Jaworski, Znaleziska fajek z portretami dynastii orańskiej z powiatu lwóweckiego, woj. dolnośląskie (s. 429-431)

Piotr Wolanin, Zespół kafli piecowych z badań archeologicznych przy ul. Św. Jadwigi w Zielonej Górze (s. 433-445)

Piotr Wawrzyniak, Kafle piecowe z badań archeologicznych przy ulicy Kopernika w Sulechowie, pow. zielonogórski, woj. lubuskie (s. 447-464)

Marcin Majewski, Pierwowzór graficzny dekoracji kafli piecowych z ok. 1620 r. z badań archeologicznych na Starym Mieście w Stargardzie. Komunikat (s. 465-474)Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania