książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Wicina

Nakład wyczerpany!

Wicina

Katalog zabytków metalowych Jaszewska A. (red.) Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-921374-8-1

Oprawa: miękka
Ilość stron: 320
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Niedostępna

70.00 zł


Publikacja zawiera pełen katalog zabytków metalowych z badań archeologicznych na grodzisku w Wicinie, przeprowadzonych w latach 1965-1998 oraz krótkie omówienia grodziska w Wicinie, historii i wyników badań oraz zabytków metalowych. Ilustrowana jest zdjęciami i tablicami. Książka jest efektem realizacji zadania pod nazwą: „Zabytki metalowe z grodziska ludności kultury łużyckiej w Wicinie, gm. Jasień, woj. lubuskie” w ramach programu MKiDN Dziedzictwo kulturowe, priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych.SPIS TREŚCI:
Wstęp (Alina Jaszewska)
Grodzisko ludności kultury łużyckiej w Wicinie (Sławomir Kałagate, Alina Jaszewska)
Historia i wyniki badań (Sławomir Kałagate, Alina Jaszewska, Arkadiusz Michalak)
Zabytki metalowe z grodziska ludności kultury łużyckiej w Wicinie (Arkadiusz Michalak)

Katalog zabytków metalowych (Arkadiusz Michalak, Alina Jaszewska)
I. Przedmioty codziennego użytku
1. Narzędzia gospodarstwa domowego
2. Narzędzia ciesielskie
3. Narzędzia rolnicze
II. Ozdoby
1. Ozdoby stroju
a. Szpile
1. Szpile brązowe
2. Szpile żelazne
3. Szpile – tarczki
b. Zapinki
c. Guzy
d. Klamry do pasa
e. Aplikacje
2. Ozdoby ciała
a. Bransolety
b. Naramienniki
c. Kolie
d. Paciorki
e. Naszyjniki
f. Pierścienie
g. Ozdoby włosów
3. Elementy kolii, zapinek i innych ozdób
4. Inne ozdoby
III. Elementy broni zaczepnej
IV. Elementy rzędu końskiego
V. Przedmioty związane z wierzeniami
VI. Przedmioty związane z metalurgią
1. Narzędzia
2. Formy odlewnicze
3. Surowiec
4. Odpady produkcyjne
VII. Inne przedmioty
VIII. Przedmioty o nieokreślonej funkcji
IX. Przedmioty pochodzenia scytyjskiego
X. Przedmioty o innej chronologii
Literatura
Spis rycin
Spis fotografii

Analizy specjalistyczne i interpretacja ich wyników
1. Analizy metaloznawcze (Ryszard Kaźmierczak, Małgorzata Grupa, Krzysztof Rybka)
2. Analiza dendrologiczna toporzyska czekana typu scytyjskiego (Tomasz Stępnik)
3. Analiza tkanin (Andrzej Sikorski)Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania