książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia , średniowiecze
Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa z opactwa Benedyktynów w Mogilnie

Nakład wyczerpany!

Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa z opactwa Benedyktynów w Mogilnie

Ryszewska K. Wyd. Akademii Świętokrzyskiej
Rok wydania: 2001
ISBN: 83-7133-144-4

Oprawa: miękka
Ilość stron: 336
Wymiary: 145 x 205

Dostępność: Niedostępna

26.50 zł


Przedmiotem tej książki jest późnośredniowieczna ceramika naczyniowa pochodząca z opactwa benedyktynów w Mogilnie. Celem rozprawy jest ustalenie chronologii materiału ceramicznego, poziomu wytwórczości garncarskiej, funkcji użytkowych w gospodarstwie klasztornym oraz przemian, jakie w nich zachodziły w okresie późnego średniowiecza. Zakres chronologiczny pracy obejmuje okres od początku XIV do pierwszej ćwierci XVI wieku. Omawiane materiały pochodzą ze stanowiska 1 w Mogilnie, zlokalizowanego na terenie obiektu pobenedyktyńskiego. W pracy omówiono technologię produkcji naczyń ceramicznych, w tym rodzaje mas garncarskich używanych do ich wytworzenia, techniki budowy naczyń, sposoby ich ornamentowania oraz rodzaje i jakość wypału. Ukazano zmienność poszczególnych cech technologicznych, morfologicznych oraz asortymentu naczyń w czasie, a także przedstawiono główne momenty rozwoju późnośredniowiecznej ceramiki mogileńskiej. W książce zamieszczono wykresy, ryciny, bibliografię.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania