książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Osadnictwo pradziejowe, wieś średniowieczna i folwark nowożytny

Nakład wyczerpany!

Osadnictwo pradziejowe, wieś średniowieczna i folwark nowożytny

Żerniki, gm. Kórnik, stan. 25. Praca zbiorowa Wydawnictwo Poznańskie
Rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-7177-537-6

Oprawa: twarda
Ilość stron: 469
Wymiary: 215 x 305

Dostępność: Niedostępna

54.00 zł


W książce przeanalizowano obiekty i ceramikę związaną z osadnictwem pradziejowym (kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor kulistych, kultura ceramiki sznurowej, łużycko-pomorski kompleks kulturowy, kultura przeworska), scharakteryzowano osadnictwo średniowieczne i nowożytne (budynki mieszkalne, obiekty gospodarcze). Opisano ponadto ceramikę naczyniową i budowlaną, przedmioty szklane i metalowe z różnych okresów. Załączono informacje dotyczące odnalezionych monet, przedmiotów drewnianych i kamiennych. Archeologicznej ocenie poddano kości z osady późnośredniowiecznej i nowożytnej.
W książce zamieszczono liczne szkice, wykresy, tabele, bibliografię, katalog odkrytych obiektów.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania