książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia t. 3

Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia t. 3

Osada na stanowisku 4. Badania interdyscyplinarne Baranowski T. (red.), Skrzyńska K. (red.), Skóra K. (red.) Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66463-37-0

Oprawa: miękka
Ilość stron: 288
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Na półce

50.40 zł


Prezentowany tom jest suplementem dwóch poprzednich, które dotychczas ukazały się w cyklu Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia. Zawierały one uaktualnioną interpretację wyników badań wykopaliskowych, które na stanowisku 4 przeprowadził Wojciech Twardowski w 1966 roku.

W pierwszym z nich zawarto opracowanie materiałów zabytkowych z odkrytej tam szkieletowej nekropoli, a w drugim z osady poprzedzającej powstanie tego cmentarza. W niniejszej monografii ponownie zreferowano zasób tych źródeł, jednak tym razem w postaci ekspertyz specjalistów różnych dziedzin i z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych. Zamieszczono w niej artykuły z zakresu antropologii fizycznej, paleogenetyki, archeozoologii, paleogeografii, datowań radiowęglowych, petrografii, paleobotaniki z elementami antropologii kulturowej i etnografii oraz specjalistyczne opracowania archeologiczne, dotyczące surowcowej analizy zabytków szklanych i metalowych, zabytków krzemiennych, numizmatyki, wytwórczości tekstyliów, ceramiki. W tomie zaprezentowano też materiały z niewielkiego cmentarzyska, datowanego jest na okres wczesnej epoki żelaza.

Monografia publikuje efekty wieloletnich badań interdyscyplinarnych, prowadzonych przez zespół specjalistów z wielu placówek naukowo-badawczych: Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi i w Warszawie, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Zakładu Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Laboratorium Geologii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, zrealizowanych przy współpracy z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, m.in. w ramach projektu badawczego MNiSW pt. Przekształcenia przestrzeni osadniczej wczesnopiastowskich ośrodków administracji terenowej – przykład osady i cmentarzyska na stanowisku 4 w Radomiu.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania